Medicinski časopis Srpskog lekarskog društva  
okružne podružnice Kragujevac  

Osnovan 1961. godine     

 

 

  English Naslovna | O časopisu | Istorijat | Urednici i izdavači | Uputstvo autorima | Prethodni brojevi | Obaveštenja | Kontakt  

 

Aktuelni broj

O časopisu

Istorijat

Uredništvo

Uputstvo autorima

Prethodni brojevi

Obaveštenja

 

"MEDICINSKI ČASOPIS"
Srpsko lekarsko društvo
Okružna podružnica Kragujevac

IZDAVAČ
Srpsko lekarsko društvo
Okružna podružnica Kragujevac

TIRAŽ - 500
Izlazi: četiri puta godišnje

ADRESA
Srpsko lekarsko društvo
Okružna podružnica Kragujevac
Klinički centar „Kragujevac“
Zmaj Jovina 30, 34000 Kragujevac Tel. 034 372 169
Tel/faks 034 337 583
E-mail: medicinskicasopis@gmail.com

PRETPLATA
1200,00 dinara za pojedince,
500,00 dinara za studente,
3.500,00 za ustanove.
Pretplatu vršiti na tekuči račun
150-12509-53 SLD
"Medicinski časopis" Kragujevac


ISSN 0350-1221 (št. izdanje)
ISSN 2406-0380 (online)
 

MEDICINSKI ČASOPIS

 Aktuelni broj

Med Čas (Krag) 2020; br. 1

 

 

    Prethodni brojevi:

2005. - 2020.

 

 

 


 

Najnovije

STRUČNI ČLANAK / PROFESSIONAL ARTICLE

Janković SM, Pavlović KP, Vukićević VP, Gavrilović JR, Folić MM, Čanović P, Marjanović R, Mojsilović S, Stevanović N, Rosić N. Lokalni vodič za primenu lekova kod pacijenata obolelih od COVID-a 19. Medicinski časopis 2020; 54(2). DOI: https://doi.org/10.5937/mckg54-29760 [Online First].

PREGLEDNI ČLANAK /
REVIEW ARTICLE

Milovanović DR, Janković SM, Ružić Zečević D, Folić M, Rosić N, Jovanović D, Baskić D, Vojinović R, Mijailović Ž, Sazdanović P. Lečenje koronavirusne bolesti (COVID-19). Medicinski časopis 2020; 54(1): 23-43. DOI: https://doi.org/10.5937/mckg54-25981.

 

 

 

Indeksiran u

Indexed in SCIndex

Indexed in Index Copernicus

Indexed in Index Copernicus

EMBASE

SCOPUS

Biomedicina Serbica