Medicinski časopis Srpskog lekarskog društva  
okružne podružnice Kragujevac  

Osnovan 1961. godine     

 

 

  English Naslovna | O časopisu | Istorijat | Urednici i izdavači | Uputstvo autorima | Prethodni brojevi | Obaveštenja | Kontakt  


 

(1) 2009
ISSN 0350.1221.UDC.61.

SADRŽAJ

ORIGINALNI NAUČNI RAD
HORMONSKI ODGOVOR KOD ABDOMNALNIH HISTEREKTOMIJA
Danijela Jovanović Radojević, Snežana Živančević Simonović, Vesna Malenković, Biljana Miličić i Dragan Milovanović
abstrakt
rad u celosti
ODLOŽENI EFEKTI PERINATALNE PRIMENE FENCIKLIDINA NA MOŽDANE STRUKTURE PACOVA
Vesna Erac
abstrakt
rad u celosti
PREGLEDNI RAD
POREMEĆAJ METABOLIZMA LIPIDA U HRONIČNOJ SLABOSTI BUBREGA: KLINIČKI ZNAČAJ I LEČENJE
Dejan Petrović, Aleksandra Nikolić, Biljana Stojimirović
abstrakt
rad u celosti
PRIKAZ SLUČAJA
PRIKAZ SLUČAJA CISTE HOLEDOKUSA TIPA I KOD DVOGODIŠNJE DEVOJČICE CISTA HOLEDOKUSA
Miroslava M. Stojanović
abstrakt
rad u celosti
PREGLED LITERATURE
PATOFIZIOLOSKI ZNAČAJ OKSIDATIVNO MODIFIKOVANE LDL ČESTICE
Senada Dimić
abstrakt
rad u celosti
ZNAČAJ KONTINUIRANE EDUKACIJE SESTARA I TEHNIČARA U PREHOSPITALNOJ PRIMENI MERA OSNOVNE ŽIVOTNE POTPORE
Vladimir Gajić, Aleksandar Rašković, Dragan Milojević, Sanja Gajić, Bojan Jovanović, Olivera Lazarević
abstrakt
PRIKAZ KNJIGE
PRIKAZ KNJIGE "NEUROSONOGRAFSKA DIJAGNOSTIKA"
Prof. dr Dragan Milovanović
rad u celosti