Medicinski časopis Srpskog lekarskog društva  
okružne podružnice Kragujevac  

Osnovan 1961. godine     

 

 

  English Naslovna | O časopisu | Istorijat | Urednici i izdavači | Uputstvo autorima | Prethodni brojevi | Obaveštenja | Kontakt  


 

(2) 2010
ISSN 0350.1221.UDC.61.

SADRŽAJ

EDITORIJAL
GRIP - I PANDEMIJA U XXI VEKU
Milena Ilić, Predrag Čanović
rad u celosti
ORIGINALNI NAUČNI RAD
MENSTRUALNI FAKTORI I RIZIK ZA NASTANAK KARCINOMA DOJKE
Zorana Đorđević, Jelena Đoković-Jovanović, Olgica Gajović
abstrakt
rad u celosti
STRUČNI RAD
EFIKASNOST FIBRINOLITIČKE TERAPIJE KOD BOLESNIKA SA AKUTNIM ISHEMIČNIM MOŽDANIM UDAROM
Tatjana Bošković-Matić, Gordana Tončev, Svetlana Miletic-Drakulić, Zorica Knežević i Aleksandar Gavrilović
abstrakt
rad u celosti
PRIKAZ SLUČAJA
PRIMARNI MALIGNI MELANOM JEDNJAKA - PRIKAZ JEDNOG BOLESNIKA
Nataša Zdravković, Živa Živić, Vesna Grbović-Marković, Radojica Stolić
abstrakt
rad u celosti
LICHEN PLANOPILARIS - PRIKAZ SLUČAJA
Vesna Miličić, Ana Ravić-Nikolić, Bojana Jovović-Dagović, Slobodanka Mitrović, Gordana Ristić, Nebojša Krstić
abstrakt
rad u celosti
PREGLED LITERATURE
PROTEKTIVNA ULOGA LIPOPROTEINA HDL U PATOGENEZI ATEROSKLEROZE
Edis Gašanin, Elmedina Daglar, Lazar Bralušić
abstrakt
rad u celosti
TELEPSIHIJATRIJA - RIZIK OD OTUĐENJA
Goran Vasić, Goran Mihajlović, Milosav Rafajlović
abstrakt
rad u celosti