Medicinski časopis Srpskog lekarskog društva  
okružne podružnice Kragujevac  

Osnovan 1961. godine     

 

 

  English Naslovna | O časopisu | Istorijat | Urednici i izdavači | Uputstvo autorima | Prethodni brojevi | Obaveštenja | Kontakt  


 

46(1)
ISSN 0350-1221
2012

SADRŽAJ

ORIGINALNI NAUČNI RAD
EKSPERIMENTALNI I MATEMATIČKI MODEL ZA PROCENU TRANSPORTA LDL-A U IZOLOVANI KRVNI SUD
Maja Čolić, Vuk Joković
abstrakt
rad u celosti

Med. čas. 2012; 46(1): 7-13.

doi:10.5937/mckg46-1414
STRUČNI RAD
UPOTREBA NESTEROIDNIH ANTIINFLAMATORNIH LEKOVA NA ODELJENJU OPŠTE I ENDOKRINE HIRURGIJE KLINIČKOG CENTRA „KRAGUJEVAC“ U KRAGUJEVCU
Srđan Stefanović, Slobodan S. Novokmet, Nebojša Milivojević, Slobodan M. Janković
abstrakt
rad u celosti

Med. čas. 2012; 46(1): 14-18.

doi:10.5937/mckg46-1188
FAKTORI RIZIKA ZA OBOLEVANJE OPIJATSKIH ZAVISNIKA OD HEPATITISA C
Goran Vasić, Goran Mihajlović, Milosav Rafajlović
abstrakt
rad u celosti

Med. čas. 2012; 46(1): 19-23.

doi:10.5937/mckg46-2100
POREMEĆAJI QT INTERVALA KOD PACIJENATA SA AUTONOMNOM DIJABETESNOM NEUROPATIJOM
Vladan Ninković, Srđan Ninković
abstrakt
rad u celosti

Med. čas. 2012; 46(1): 24-29.

doi:10.5937/mckg46-2035
PREGLED
KARDIO-RENALNI SINDROM TIP 2: ETIOPATOGENEZA, DIJAGNOSTIKA I LEČENJE
Dejan Petrović, Dragan Milovanović, Vladimir Miloradović, Aleksandra Nikolić, Marina Petrović, Predrag Đurđević, Mileta Poskurica
abstrakt
rad u celosti

Med. čas. 2012; 46(1): 30-34.

doi:10.5937/mckg46-1986
TERAPIJA I PROTOKOLI PRAĆENJA GESTACIJSKIH TROFOBLASTNIH BOLESTI
Vera Milenković, Biljana Lazović
abstrakt
rad u celosti

Med. čas. 2012; 46(1): 35-40.

doi:10.5937/mckg46-2101
PREGLED LITERATURE
DEPRESIVNOST KOD STUDENATA MEDICINE
Marinela Knežević, Jelena Jović, Nemanja Rančić, Dragana Ignjatović-Ristić
abstrakt
rad u celosti

Med. čas. 2012; 46(1): 41-46.

doi:10.5937/mckg46-1177
PRIKAZ SLUČAJA
STREPTOKOKNI TOKSIČNI ŠOK SINDROM
Jagoda Gavrilović, Predrag Čanović, Olgica Gajović, Ljiljana Nešić , Željko Mijailović, Zoran Todorović, Jelena Đoković
abstrakt
rad u celosti

Med. čas. 2012; 46(1): 47-52.

doi:10.5937/mckg46-2102