Medicinski časopis Srpskog lekarskog društva  
okružne podružnice Kragujevac  

Osnovan 1961. godine     

 

 

  English Naslovna | O časopisu | Istorijat | Urednici i izdavači | Uputstvo autorima | Prethodni brojevi | Obaveštenja | Kontakt  


 

46(4)
ISSN 0350-1221
2012

SADRŽAJ

STRUČNI RAD
PREVALENCA DEFORMITETA KIČME KOD DECE UZRASTA 7-11 GODINA
Jasna Petrović, Vladimir Puzović, Dušica Đorđević, Miloš Obrenović, Veselin Medić, Vladimir Jakovljević
abstrakt
rad u celosti

Med. čas. 2012; 46(4): 187-190.

doi:10.5937/mckg46-1712
ALERGIJSKI RINITIS I UČESTALOST PRIDRUŽENIH OKULARNIH SIMPTOMA
Slađana Simović, Sandra Živanović, Nataša Karić, Tatjana Šarenac
abstrakt
rad u celosti

Med. čas. 2012; 46(3): 126-131.

doi:10.5937/mckg46-1899
NAJČEŠĆI UZROČNICI URINARNIH INFEKCIJA U DEČJEM UZRASTU I NJIHOVA SENZITIVNOST NA ANTIBIOTIKE
Aleksandra Jančić, Ana Vujić, Raša Medović, Zoran Igrutinović
abstrakt
rad u celosti

Med. čas. 2012; 46(4): 196-204.

doi:10.5937/mckg46-1250
PREGLEDNI RAD
KOMPLIJANSA, ADHERENCA, KONKORDANCA I PERZISTENCA U SAVREMENOJ FARMAKOTERAPIJI
Dušan Đurić, Miroslav Mitrović, Danijela Jovanović, Zoran Jovanović, Ivan Pavlović, Olivera Milovanović, Tatjana Sokolović, Isidor Jevtović
abstrakt
rad u celosti

Med. čas. 2012; 46(4): 205-213.

doi:10.5937/mckg46-1467
DEPRESIJA I TUMORI MOZGA
Nenad Živković, Nataša Šikanić, Goran Mihailović, Iva Berisavac
abstrakt
rad u celosti

Med. čas. 2012; 46(4): 214-220.

doi:10.5937/mckg46-2874
PREGLED LITERATURE
BIOLOŠKA AKTIVNOST I MEDICINSKA UPOTREBA MEDA
Veroljub Marković, Ivan Nikolić, Višnja Binjović
abstrakt
rad u celosti

Med. čas. 2012; 46(4): 221-226.

doi:10.5937/mckg46-2139
POSTTRAUMATSKI STRESNI SINDROM I POVEZANE ANATOMSKE STRUKTURE
Neda Ognjanović, Nataša Miletić
abstrakt
rad u celosti

Med. čas. 2012; 46(4): 227-231.

doi:10.5937/mckg46-2708
PRETHODNO SAOPŠTENJE
PROPISIVANJE LEKOVA ZASNOVANO NA VIŠEKRITERIJUMSKOM ODLUČIVANJU
Ivana Projović, Ivana Raković
abstrakt
rad u celosti

Med. čas. 2012; 46(4): 232-236.

doi:10.5937/mckg46-2668
PRIKAZ SLUČAJA
FATALNI INFARKT MIOKARDA NAKON NAMERNE INGESTIJE SUMPORNE KISELINE
Milan R. Radovanović, Vesna Stojanović-Marjanović, Goran M. Miletić, Tomislav Nikolić, Mirjana S.Radovanović
abstrakt
rad u celosti

Med. čas. 2012; 46(4): 237-240.

doi:10.5937/mckg46-1763