Medicinski časopis Srpskog lekarskog društva  
okružne podružnice Kragujevac  

Osnovan 1961. godine     

 

 

  English Naslovna | O časopisu | Istorijat | Urednici i izdavači | Uputstvo autorima | Prethodni brojevi | Obaveštenja | Kontakt  


 

50(4)
ISSN 0350-1221
2016

SADRŽAJ

ORIGINALNI NAUČNI RAD
UTICAJ PROCESA REINŽENJERINGA NA TEHNIČKU EFIKASNOST ZDRAVSTVENIH CENTARA
Blatnik Patricia, Tajnikar Maks, Tusak Matej
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2016; 50(4): 121-132.

doi:10.5937/mckg50-13105
STRUČNI ČLANAK
PROCENA TEŽINE OŠTEĆENJA SLUHA KOD OBOLELIH OD DIJABETESA MELITUSA TIP 2
Simović Slađana, Živanović Sandra, Đurović Slavica, Veličković Vesna, Koravović Mladen, Kocić Sanja
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2016; 50(4):133-138.

doi:10.5937/mckg50-11735
PREGLEDNI ČLANAK
ULOGA KOMPJUTERIZOVANE TOMOGRAFIJE U EVALUACIJI AKUTNOG ISHEMIJSKOG MOŽDANOG UDARA
Vojinović Radiša, Opančina Valentina
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2016; 50(4): 139-143.

doi:10.5937/mckg50-13426
PREGLED LITERATURE
MALI DISAJNI PUTEVI U ASTMI
Vujanac Katarina, Lazić Zorica, Novković Ljiljana, Cekerevac Ivan
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2016; 50(4):144-149.

doi:10.5937/mckg50-13270
ISTORIJAT MEDICINE
ŽIVOT I DELO DAME CICELY SAUNDERS - POLA VEKA OD OSNIVANJA PRVOG MODERNOG HOSPISA
Aranđelović Branimirka, Simić Svetlana, Milutinović Dragana
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2016; 50(4):150-153.

doi:10.5937/mckg50-13026