Medicinski časopis Srpskog lekarskog društva  
okružne podružnice Kragujevac  

Osnovan 1961. godine     

 

 

  English Naslovna | O časopisu | Istorijat | Urednici i izdavači | Uputstvo autorima | Prethodni brojevi | Obaveštenja | Kontakt  


 

52(2)
ISSN 0350-1221
2018

SADRŽAJ

ORIGINALNI NAUČNI ČLANAK
ANALIZA IZVORA FINANSIRANJA ZDRAVSTVENIH SISTEMA ZEMALJA U SASTAVU BIVŠE JUGOSLAVIJE
Majda Šahman Zaimović, Sabina Šahman Salihbegović, Eva Zver
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2018; 52(2): 39-55.

doi:10.5937/mckg52-16392
PREGLEDNI ČLANAK
PREPORUKE ZA LEČENJE NEINFEKTIVNIH UVEITISA
Anka Stanojević Paović, Aleksandra Radosavljević, Gordana Zlatanović, Ana Oros, Sonja Cekić, Aleksandra Ilić, Svetlana Jovanović
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2018; 52(2):56-63.

doi:10.5937/mckg52-16947
SISTEMSKA INFLAMACIJA, SISTEMSKI EFEKTI I KOMORBIDITETI KOD HRONIČNE OPSTRUKTIVNE BOLESTI PLUĆA
Romana Suša, Zorica Lazić, Ivan Čekerevac
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2018; 52(2):64-67.

doi:10.5937/mckg52-18735
PREGLED LITERATURE
UTICAJ GENETIČKOG POLIMORFIZMA CITOHROMA R-450 IZOFORMI 2S9 I 1A2 NA METABOLIZAM VARFARINA
Filip Mihajlović, Aleksandar Milosavljević, Jagoda Gavrilović
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2018; 52(2):68-78.

doi:10.5937/mckg52-17406
PRIKAZ SLUČAJA
PRIMARNI RETROPERITONEALNI MUCINOZNI CISTADENOM - PRIKAZ SLUČAJA
Milica Petrović, Vesko Tošić, Marjan Micev, Snežana Janković
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2018; 52(2):79-84.

doi:10.5937/mckg52-17112