Medicinski časopis Srpskog lekarskog društva  
okružne podružnice Kragujevac  

Osnovan 1961. godine     

 

 

  Srpski |  English


 

Lektor i korektor za srpski jezik:
- Prof. Miloš Ognjanović

Lektor za engleski jezik:
- Prof. Dušica Lazić

Tehnički sekretar:

- Jovanović Jasmina

Kompjuterski slog:
"Spektar Print", Kragujevac

IZDAVAČ
Srpsko lekarsko društvo Okružna podružnica Kragujevac

ČASOPIS IZLAZI ČETRI PUTA GODIŠNJE

Adresa uredništva
KC "KRAGUJEVAC" U KRAGUJEVCU
Okružna podružnica SLD Kragujevac 34000 Kragujevac,
Zmaj Jovina br. 30
tel. (381) 034-372-169 tel/fax (381) 034 -337-583

ŠTAMPA
"Spektar print", Kragujevac

Priprema za štampu:
"Spektar print", Kragujevac

PRETPLATA:

600,00 dinara za pojedince,
300,00 dinara za studente,
1.800,00 za ustanove.

Pretplatu vršiti na tekuči račun 150-12509-53 SLD "Medicinski časopis"