Medicinski časopis Srpskog lekarskog društva  
okružne podružnice Kragujevac  

Osnovan 1961. godine     

 

 

  English Naslovna | O časopisu | Istorijat | Urednici i izdavači | Uputstvo autorima | Prethodni brojevi | Obaveštenja | Kontakt  

 

Aktuelni broj

O časopisu

Istorijat

Uredništvo

Uputstvo autorima

Prethodni brojevi

Obaveštenja

 

"MEDICINSKI ČASOPIS"
Srpsko lekarsko društvo
Okružna podružnica Kragujevac

IZDAVAČ
Srpsko lekarsko društvo
Okružna podružnica Kragujevac

TIRAŽ - 500
Izlazi: četiri puta godišnje

ADRESA
Srpsko lekarsko društvo
Okružna podružnica Kragujevac
Klinički centar „Kragujevac“
Zmaj Jovina 30, 34000 Kragujevac Tel. 034 372 169
Tel/faks 034 337 583
E-mail: medicinskicasopis@gmail.com

PRETPLATA
1200,00 dinara za pojedince,
500,00 dinara za studente,
3.500,00 za ustanove.
Pretplatu vršiti na tekuči račun
150-12509-53 SLD
"Medicinski časopis" Kragujevac


ISSN 0350-1221 (št. izdanje)
ISSN 2406-0380 (online)
 

MEDICINSKI ČASOPIS

 Aktuelni broj

Med. čas. 2023 57(4)

 

 

    Prethodni brojevi:

2005. - 2023.

 

 

 


 

Najnovije

48. OKTOBARSKI ZDRAVSTVENI DANI (24.10.2013.)

Obaveštenje, program i prijavu za učešće pogledajte ovde


 

 

 

 

Indeksiran u

Indexed in SCIndex

Indexed in Index Copernicus

Indexed in Index Copernicus

EMBASE

SCOPUS

Biomedicina Serbica