Medicinski časopis Srpskog lekarskog društva  
okružne podružnice Kragujevac  

Osnovan 1961. godine     

 

 

  English Naslovna | O časopisu | Istorijat | Urednici i izdavači | Uputstvo autorima | Prethodni brojevi | Obaveštenja | Kontakt  


 

UREDNICI I IZDAVAČI MEDICINSKOG ČASOPISA


GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK

Prof. dr Dragče Radovanović
Katedra za hirurgiju,Fakultet medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu
Klinika za opštu i grudnu hirurgiju,Klinički centar „Kragujevac“, Kragujevac
Kontakt: medicinskicasopis@gmail.com

ZAMENIK UREDNIKA

Doc. dr Radiša Vojinović
Katedra za radiologiju, Fakultet medicinskih nauka Univerzitet u Kragujevcu
Služba za radiološku dijagnostiku, Klinički centar "Kragujevac" Kragujevac

UREĐIVAČKI ODBOR

Prof. dr Predrag Čanović

Prof. dr Marina Petrović

Prof. dr Maja Vulović

Prof. dr Ranko Golijanin

Prof. dr Dragan R. Milovanović

Doc. dr Ivan Čekerevac

Prof. dr Nela Đonović

Prof. dr Sandra Živanović

Prof. dr Svetlana Jovanović

Doc. dr Slavica Marković

Doc. dr Violeta Mladenović

Doc. dr Nataša Zdravković

Doc. dr Irena Kostić

Doc. dr Marijana Stanojević – Pirković

Doc. dr Olgica Mihaljević

 

NAUČNI SAVET

Prof. dr Nebojša Arsenijević, Kragujevac

Prof. dr Ana Šijački, Beograd

Prof. dr Momir Mikov, Novi Sad

Prof. dr Dragana Lavrnić, Beograd

Prof. dr Slobodan Obradović, Kragujevac

Prof. dr Snežana Živančević Simonović, Kragujevac

Prof. dr Aleksandar Đukić, Kragujevac

Prof. dr Dragana Ristić Ignjatović, Kragujevac

Prof. dr Slobodan Janković, Kragujevac

Prof. dr Željko Laušević, Beograd

Prof. dr Gordana Leposavić, Beograd

Prof. dr Radmila Veličković Radovanović, Niš

Prof. dr Dragan Čanović, Kragujevac

Prof. dr Branko Ristić, Kragujevac

Prof. dr Gordana Tončev, Kragujevac

Prof. dr Dejan Baskić, Kragujevac

 

MEĐUNARODNI SAVETODAVNI ODBORProf. Igor Mitrović
Univerzitet Kalifornije, San Francisko, SAD

Prof. Jelena Radulović
Univerzitet Nortvestern, Ilinois, Čikago, SAD

Prof. Jovan Antović
Karolinska univerzitetska bolnica i institut, Stokholm, Švedska

Prof. Frančesko Kurkio
Univerzitet u Udinama, Udine, Italija

Prof. Srđan Vlajković
Fakultet medicinskih i zdravstvenih nauka, Univerzitet u Oklandu, Okland, Novi Zeland

Prof. Kostas N. Fontolakis
Medicinski fakultet, Aristotelov univerzitet u Solunu, Solun, Grčka

Prof. Vladislav Viktorović Demedkin
Smolensk državna medicinska akademija, Smolensk, Ruska federacija

Prof. Jasminka Đeliković Vranić
Medicinski fakultet, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Prof. Dimitrios Kuvelas
Medicinski fakultet, Aristotelov univerzitet u Solunu, Solun, Grčka

 

IZDAVAČKI ODBOR

 

Mr sci med. dr Nenad Đoković

Mr sci med. dr Tomislav Nedeljković

Asist. dr sci. med. Marko Spasić

Asist. dr Dejan Lazić

Asist. dr Mladen Pavlović

Asist. dr sci. med. Vojislav Ćupurdija

Dr Valentina Opančina