Medicinski časopis Srpskog lekarskog društva  
okružne podružnice Kragujevac  

Osnovan 1961. godine     

 

 

  English Naslovna | O časopisu | Istorijat | Urednici i izdavači | Uputstvo autorima | Prethodni brojevi | Obaveštenja | Kontakt  


 

(2) 2009
ISSN 0350.1221.UDC.61.

SADRŽAJ

ORIGINALNI NAUČNI RAD
PROGNOSTIČKI FAKTORI ISHODA LEČENJA GRAVES-OVE ORBITOPATIJE PRIMENOM PULSNIH DOZA GLIKOKORTIKOIDA
Dragana Bubanja, Jasmina Ćirić, VioletaMladenović, Svetlana Đukic, Jelena Nešić, Ivan Bubanja
abstrakt
rad u celosti
STRUČNI RAD
ETIOPATOGENEZA I KLINIČKE KARAKTERISTIKE PSORIJAZE U PERIODU OD 2007. DO 2009. GODINE
Nebojša Krstić, Milena Stojiljković, Radojica Stolić, Gordana Ristić, Ana Ravić-Nikolić, Vesna Miličić
abstrakt
rad u celosti
PRIKAZI BOLESNIKA
AKUTNI INFARKT MIOKARDA KOD HIRURŠKIH BOLESNIKA
Milan R. Radovanović, Goran M. Miletić, Mirjana S. Radovanović
abstrakt
rad u celosti
NEOBIČNO STRANO TELO HIPOFARINKSA I JEDNJAKA
Ljiljana Erdevički, Branislav Belić, Jasmina Stojanović, Ivan Milojević
abstrakt
rad u celosti
OVERLAP SINDROM: PRIMARNA BILIJARNA CIROZA, AUTOIMUNSKI HEPATITIS I SEKUNDARNI SJÖGRENOV SINDROM - PRIKAZ JEDNOG BOLESNIKA
Živa Živić, Nataša Zdravković, Radojica Stolić, Jelena Zdravković, Goran Davidović, Vesna Grbović
abstrakt
rad u celosti
PREGLED LITERATURE
GLOBALNI ZDRAVSTVENI PROBLEMUZROKOVAN NOVIM VIRUSOM GRIPA A(H1N1)
Zorana Đorđević, Zoran Todorović, Olgica Gajović
abstrakt
rad u celosti
ULOGA HEPATOCITA U METABOLIZMU LIPOPROTEINA
Senada Dimić
abstrakt
rad u celosti
KORISNI EFEKTI ANTIHIPERTENZIVNE TERAPIJE - PREGLED VELIKIH KLINIČKIH STUDIJA
Sanja S. Stojanović
abstrakt
rad u celosti
PISMO UREDNIKU
EPIDEMIJSKI TRENDOVI NELEGALNOG SAMOLEČENJA
Ass Mr Ph Veroljub Marković
 
rad u celosti