Medicinski časopis Srpskog lekarskog društva  
okružne podružnice Kragujevac  

Osnovan 1961. godine     

 

 

  English Naslovna | O časopisu | Istorijat | Urednici i izdavači | Uputstvo autorima | Prethodni brojevi | Obaveštenja | Kontakt  


 

53(Supplement 1)
ISSN 0350-1221
2019

SADRŽAJ

REKONSTRUKTIVNA HIRURGIJA VRATNOG DELA KIČMENOG STUBA- INDIKACIJE I HIRURŠKA TEHNIKA
Nebojša Stojanović

SAVREMENI ASPEKTI DIJAGNOSTIKE I LEČENJA LUMBALNE DISKUS HERNIJE
Vojin Kovačević

SAVREMENI PRISTUP DIJAGNOSTICI I LEČENJU SPINALNIH METASTAZA
Srđan Vlajović

PERKUTANA VERTEBROPLASTIKA KAKO METODA LEČENJA PATOLOŠKIH PRELOMA KIČMENIH PRŠLJENOVA

Ivan Stojadinović

LUMBALNI BOLNI SINDROM
Milutin Petrović

FIZIKALNI TRETMAN BOLESNIKA SA LUMBALNIM SINDROMOM
Katarina Parezanović Ilić

MESTO BALNEOTERAPIJE U LEČENJU HRONIČNOG LUMBALNOG BOLNOG SINDROMA
Dejan Pavlović

USPEŠNOST KOMPROMISA U SAVREMENOJ STOMATOLOŠKOJ PROTETICI
Ivica Stančić

MOGUĆNOSTI TERAPIJE KOD MIKOTIČKOG PROTETSKOG STOMATITISA
Sašo Elenčevski

VEŠTINE I ZNANJA U KOMUNIKACIJI SA PACIJENTIMA-ŠTA MOŽEMO DA UNAPREDIMO
Duška Blagojević

SISTEMSKA VS LOKALNA PRIMJENA ANTIMIKROBNIH SREDSTAVA U TERAPIJI OBOLJELOG PARODONCIJUMA
Verica Pavlić

ORTODONTSKI TRETMAN XXI VEKA
Ljiljana Stojanović

BRUšENJE ZUBA

Dubravka Marković

NANOTEHNOLOGIJA U BIOLOŠKO- MEDICINSKIM NAUKAMA
Esad Kučević

NOVA LISTA PROFESIONALNIH BOLESTI U SRBIJI
Aleksandar P. S. Milovanović, Jovana Šeatović, Marina Furtula

UPRAVLJANJE PROFESIONALNIM RIZICIMA
Darinka Stožinić, Slavica Savić

VERIFIKACIJA PROFESIONALNIH BOLESTI U REPUBLICI SLOVENIJI
Branko Gligorijević

PROFESIONALNE BOLESTI IZAZVANE HEMIJSKIM AGENSIMA I PROCENA RIZIKA
Slavica Savić, Darinka Stožinić

TOKSIKOLOGIJA BERILIJUMA I PREDLOG VERIFIKACIJE PROFESIONALNIH BOLESTI IZAZVANIH ŠTETNIM DELOVANJEM BERILIJUMA
Branko Gligorijević

PROFESIONALNE BOLESTI KOŽE ALERGIJSKE ETIOLOGIJE
Velina Petković, Slavica Đorđević

PROFESIONALNA OBOLJENJAIZAZVANA JONIZUJUĆIM ZRAČENJIMA
Vesna Glišić, Slavica Đorđević

LEČENJE I REHABILITACIJA PROFESIONALNIH OBOLJENJA RUČNOG ZGLOBA I ŠAKE PROUZROKOVANIH FIZIČKIM DEJSTVOM
Milena Milivojević, Darinka Stožinić

SLUH KAO ČINILAC ZA KVALITETNIJI ŽIVOT STARIJIH
Ljubiša Milojević, Nevenka Bodanović

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA, PRAVNO – TERMINOLOŠKI ASPEKTI
Goran Ilić, Igor Ilić, Vladimir Ilić

DVA MODELA ZAVODA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA
Goran Ilić, Igor Ilić, Vladimir Ilić

ZDRAVO RADNO MESTO – PRIKAZ SLUČAJA
Tatjana Mladenović, Srđan Novokmet

POREMEĆAJ STATUSA UHRANJENOSTI U STUDENTSKOJ POPULACIJI

Đorđe Stevanović, Mina Poskurica, Mileta Poskurica, Nela Đonović

ULOGA MEDICINSKE SESTRE U LEČENJU PACIJENATA KOD KOJIH SE PLANIRA OPERATIVNO LEČENJE TUMORA KIČMENOG STUBA

Slavica Radenković

PREVENTIVNI PREGLED ZDRAVSTVENOG RADNIKA – POTREBA ZA PROŠIRENJEM LISTE ANALIZA I PREGLEDA. PRIKAZ SLUČAJA
Tomislav I.Nedeljković, Ivan II Nedeljković, Zoran V.Vučković, Marija Petrović, Zoran Kokić, Dragana Brakočević , Aleksandar Adamov i Mirjana M.Petrović

STRABIZAM I NASLEDNI FAKTOR
Vinka Repac, Zoranka Vlatković,Zdravko Ždrale, Elena Đukić

JEDNOSTRANO IZOLOVANAHIPOPLAZIJA GLEĐI BOČNE REGIJE
Milica Veličković, Slađana Žunić,Aleksandar Acović , Snežana Radovanović,Tatjana Kanjevac

PARODONTOPATIJA I LOKALIZACIJA NAJČEŠĆE IZVAĐENIH ZUBA U RAZLIČITIM STAROSNIM GRUPAMA
Zlata Rajković, Zoran Tatić, Marija Bubalo, Nela Đonović, Dalibor Stajić, Marija Sekulić, Miloš Stepović

POVEZANOST NIVOA UHRANJENOSTI I DEPRESIVNOSTI KOD STUDENATA
Dalibor Stajić, Nela Đonović, Snežana Radovanović, Svetlana Radević, Miloš Stepović, Katarina Radojević, Zlata Rajković, Dragan Vasiljević, Radica Živković Zarić, Marija Sekulić

ANALIZA NAVIKA U ISHRANI, ŽIVOTNIH STILOVA I NIVOA ANKSIOZNOSTI KOD STUDENATA MEDICINE
Marija Sekulić , Nela Đonović, Snežana Radovanović, Svetlana Radević, Miloš Stepović,  Snežana Milošević, Zlata Rajković, Dragan Vasiljević, Marko Spasić, Dalibor Stajić

POVREDE KIČME KOD SMRTNO STRADALIH UČESNIKA SAOBRAĆAJNIH NEZGODA NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA
Živana Slović, Katarina Vitošević, Danijela Todorović, Miloš Todorović

EFIKASNOST ATORVASTATINA U LEČENJU BOLESNIKA SA PRIMARNOM HIPERHOLESTEROLEMIJOM
Ivan II Nedeljković, Tomislav Nedeljković, Nikolina Pajević