Medicinski časopis Srpskog lekarskog društva  
okružne podružnice Kragujevac  

Osnovan 1961. godine     

 

 

  English Naslovna | O časopisu | Istorijat | Urednici i izdavači | Uputstvo autorima | Prethodni brojevi | Obaveštenja | Kontakt  


 

(1) 2010
ISSN 0350.1221.UDC.61.

SADRŽAJ

EDITORIJAL
IMPLEMENTACIJA SKRININGA RAKA GRLIĆA MATERICE
Milena Ilić
rad u celosti
ORIGINALNI NAUČNI RAD
PRVI EPILEPTIČNI NAPAD - DA LI GA LEČITI?
Aleksandar Gavrilović, Gordana Tončev
abstrakt
rad u celosti
PRIKAZ SLUČAJA
EPSTEIN-BARR VIRUSNI HEPATITIS SA POJAVOM IKTERUSA - PRIKAZ SLUČAJA
Vuk R. Vuković, Zeljko Mijailović Nemanja Borovčanin
abstrakt
rad u celosti
REVIJSKI RAD
KLINIČKI ZNAČAJ KONTROLE FAKTORA RIZIKA U SPREČAVANJU PROGRESIJE DIJABETESNE NEFROPATIJE
Dejan Petrović, Aleksandra Nikolić, Biljana Stojimirović
abstrakt
rad u celosti
PREGLED LITERATURE
ALERGIJA NA LATEKS - SAVREMENI ASPEKTI
Velina Petković
abstrakt
rad u celosti
MEKELOV DIVERTIKULUM: PREGLED LITERATURE
Miroslava M. Stojanović
abstrakt
rad u celosti
MOGUĆI PRILAZI ANOREKSIJI NERVOZI - PATNJA ZA POJEDNCA, PORODICU, DRUŠTVO
Dragana Ignjatović Ristić, Slavica Đukić Dejanović, Dragan Ravanić, Vladimir Janjić, Milica Borovčanin, Branimir Radmanović, Radojica Stolić
abstrakt
rad u celosti
HASHIMOTO ENCEFALOPATIJA
Olgica Vrndić, Ilija Jeftić, Irena Kostić, Marijana Stanojević, Snežana Zivančević-Simonović
abstrakt
rad u celosti
FEOHROMOCITOM: GENSKA OSNOVA, KLINIČKA SLIKA I SAVREMENE MOGUĆNOSTI DIJAGNOSTIKE
Ilija Jeftić, Irena Kostić, Olgica Vrndić, Vojin Kovačević
abstrakt
rad u celosti