Medicinski časopis Srpskog lekarskog društva  
okružne podružnice Kragujevac  

Osnovan 1961. godine     

 

 

  English Naslovna | O časopisu | Istorijat | Urednici i izdavači | Uputstvo autorima | Prethodni brojevi | Obaveštenja | Kontakt  


 

(1) 2011
ISSN 0350.1221.UDC.61.

SADRŽAJ

ORIGINALNI NAUČNI RAD
KORELACIJA EKSPRESIJE HER2 SA PATOLOŠKIM STADIJUMOM KOLOREKTALNIH KARCINOMA
Dušica Petrović, Vesna Stanković, Miloš Milosavljević, Danijela Milošev, Stevan Matić
abstrakt
rad u celosti
SASTAV MINERALNOG BLATA – PELOIDA IZ ULCINJSKE SOLANE
Zorica R. Potpara, Slavica R. Vučurović, Nada Đ. Marstijepović, Dragica R. Bojović
abstrakt
rad u celosti
REVIJSKI RAD
OKSIDATIVNI STRES U PATOGENEZI NEURODEGENERATIVNIH OBOLJENJA
Zorica Jovanović
abstrakt
rad u celosti
STRUČNI RAD
IGM SEROKONVERZIJA NA CAMPYLOBACTER JEJUNI U PRVE DVE GODINE ŽIVOTA KOD DECE SA GASTROINTENSTINALNIM SIMPTOMIMA
Dara Jovanović, Nevenka Ilić, Dragoljub Đokić, Slobodan Tošović, Tijana Relić, Dejan Baskić
abstrakt
rad u celosti
PRIKAZ SLUČAJA
EPIDERMALNA CISTA SLEZINE – PRIKAZ SLUČAJA
Dejan Lazić, Dragan Čanović, Dragče Radovanović, Mladen Pavlović i Miloš Milosavljević
abstrakt
rad u celosti
PREGLED LITERATURE
ANTIAGREGACIONA TERAPIJA U AKUTNOM KORONARNOM SINDROMU
Edis Gašanin, Elmedina Daglar
abstrakt
rad u celosti