Medicinski časopis Srpskog lekarskog društva  
okružne podružnice Kragujevac  

Osnovan 1961. godine     

 

 

  English Naslovna | O časopisu | Istorijat | Urednici i izdavači | Uputstvo autorima | Prethodni brojevi | Obaveštenja | Kontakt  


 

46(2)
ISSN 0350-1221
2012

SADRŽAJ

ORIGINALNI NAUČNI RAD
EFEKTI HIPERBARIČNE OKSIGENACIJE NA PROTETIČKU REHABILITACIJU BOLESNIKA SA JEDNOSTRANOM AMPUTACIJOM DONJEG EKSTREMITETA
Igor Simanić, Mirko Teofilovski, Predrag Brkić, Dalibor Paspalj, Milutin Radotić, Dušica Đorđević, Vladimir Živković
abstrakt
rad u celosti

Med. čas. 2012; 46(2): 65-70.

doi:10.5937/mckg46-1666
STRUČNI RAD
ULOGA I ZNAČAJ SKRINING PROCEDURA U RANOJ DIJAGNOSTICI OŠTEĆENJA SLUHA
Dalibor Vranješ, Slobodan Spremo, Dmitar Travar, Aleksandra Aleksić, Zorica Novaković, Nenad Stevandić, Biljana Udovčić, Zdenko Stupar
abstrakt
rad u celosti

Med. čas. 2012; 46(2): 71-76.

doi:10.5937/mckg46-1265
ANALIZA ETIOLOŠKIH FAKTORA I ISHODA TRUDNOĆE U SLUČAJEVIMA FETALNOG HIPEREHOGENOG CREVA
Danilo Obradović, Aleksandra Nikolić, Jelena Dukanac, Aleksandar Ljubić
abstrakt
rad u celosti

Med. čas. 2012; 46(2): 77-81.

doi:10.5937/mckg46-1155
PREGLEDNI ČLANAK
ULOGA CITOKINA U PATOGENEZI ENDOGENIH UVEITISA
Marija Stanković, Danijela Vučević, Dragana Kovačević Pavićević, Miloš Marković
abstrakt
rad u celosti

Med. čas. 2012; 46(2): 82-88.

doi:10.5937/mckg46-2148
POSOLOGIJA HOMEOPATSKOG LEKA
Snežana Cupara, Olivera Milovanović
abstrakt
rad u celosti

Med. čas. 2012; 46(2): 89-94.

doi:10.5937/mckg46-1219
PREGLED LITERATURE
POSTAPOPLEKTIČNA REORGANIZACIJA MOTORNE KORE
Sanja Drača
abstrakt
rad u celosti

Med. čas. 2012; 46(2): 95-99.

doi:10.5937/mckg46-1161
PREVENCIJA AKUTNOG OŠTEĆENJA BUBREGA U JEDINICAMA INTENZIVNOG LEČENJA
Srđan Lukić, Dejan Petrović
abstrakt
rad u celosti

Med. čas. 2012; 46(2): 100-104.

doi:10.5937/mckg46-1384
PRIKAZ SLUČAJA
EKSTREMNA PROPAGACIJA GERMINOMA PINEALNE REGIJE U ČETVRTU MOŽDANU KOMORU
Miodrag Peulić, Miroslav Vujadinović, Vojin Kovačević, Ljubomir Krstić, Radivoje Nikolić i Milorad Veljković
abstrakt
rad u celosti

Med. čas. 2012; 46(2): 105-109.

doi:10.5937/mckg46-1490