Medicinski časopis Srpskog lekarskog društva  
okružne podružnice Kragujevac  

Osnovan 1961. godine     

 

 

  English Naslovna | O časopisu | Istorijat | Urednici i izdavači | Uputstvo autorima | Prethodni brojevi | Obaveštenja | Kontakt  


 

46(3)
ISSN 0350-1221
2012

SADRŽAJ

ORIGINALNI NAUČNI ČLANAK
MORFOLOGIJA NEURONA IMUNOREAKTIVNIH NA SUPSTANCU P U HUMANOM KORTEKSU DONJEG PARIJETALNOG REŽNJA Christos G. Alexopoulos, Puškaš Laslo, Biljana Ilić , Maja Jevčević , Slobodanka Mitrović , Maja Sazdanović , Neda Ognjanović , PredragSazdanović
abstrakt
rad u celosti

Med. čas. 2012; 46(3): 121-125..

doi:10.5937/mckg46-2070
STRUČNI ČLANAK
OSETLJIVOST URINARNIH PATOGENA NA ANTIMIKROBNU TERAPIJU KOD PACIJENATA U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI
Snežana Matić , Violeta Ninković , Aleksandra Arsović , Nikola Obrenović , Dejan Baskić
abstrakt
rad u celosti

Med. čas. 2012; 46(3): 126-131.

doi:10.5937/mckg46-1899
LABORATORIJSKI PARAMETRI U DIFERENCIJALNOJ DIJAGNOZI ANEMIJE UZROKOVANE NEDOSTATKOM GVOŽĐA I ANEMIJE U HRONIČNIM INFEKCIJAMA U DEČJEM UZRASTU
Raša Medović , Zoran Igrutinović , Aleksandra Jančić , Ana Vujić
abstrakt
rad u celosti

Med. čas. 2012; 46(3): 132-137.

doi:10.5937/mckg46-1551
SINDROM NEMIRNIH NOGU KOD PACIJENATA NA HEMODIJALIZI - UČESTALOST, TEŽINA I FAKTORI RIZIKA
Nikola Sladojević , Marinela Knežević , Jelena Jović , Vidojko Đorđević
abstrakt
rad u celosti

Med. čas. 2012; 46(3): 132-137.

doi:10.5937/mckg46-2330
PREGLEDNI ČLANAK
NOVI ANTIKOAGULANTNI LEKOVI
Marija Marinko, Aleksandra Novaković, Tatjana Divac, Predrag Milojević, Dragoslav Nenezić
abstrakt
rad u celosti

Med. čas. 2012; 46(3): 145-154..

doi:10.5937/mckg46-1612
FAKTORI RIZIKA ZA RAZVOJ KARDIOVASKULARNIH BOLESTI KOD BOLESNIKA SA TRANSPLANTIRANIM BUBREGOM
Dejan Petrović , Vladimir Miloradović
abstrakt
rad u celosti

Med. čas. 2012; 46(3): 155-159.

doi:10.5937/mckg46-1627
PREGLED LITERATURE
KORELACIJA ALKOHOLEMIJE I STOPE SAOBRAĆAJNIH NEZGODA SA FATALNIM ISHODOM
Rančić Nemanja, Mirjana Jovanović , Dušica Lazić , Mihajlo B. Jakovljević
abstrakt
rad u celosti

Med. čas. 2012; 46(3): 160-167.

doi:10.5937/mckg46-1315
TEHNIČKI ASPEKTI EMBOLIZACIJE UNUTRAŠNJIH SPERMATIČNIH VENA U LEČENJU VARIKOKELE
Milan Pantelić, Svetozar Pervulov
abstrakt
rad u celosti

med. čas. 2012; 46(3): 168-172.

doi:10.5937/mckg46-1627