Medicinski časopis Srpskog lekarskog društva  
okružne podružnice Kragujevac  

Osnovan 1961. godine     

 

 

  English Naslovna | O časopisu | Istorijat | Urednici i izdavači | Uputstvo autorima | Prethodni brojevi | Obaveštenja | Kontakt  


 

47(1)
ISSN 0350-1221
2013

SADRŽAJ

ORIGINALNI RAD
BLOKADA SINTEZE AZOT-MONOKSIDA STIMULIŠE AKTIVNOST KORTEKSA NADBUBREŽNE ŽLEZDE
Dragoslava Đikić, Mirela Budeč, Sanja Vranješ-Đurić, Vesna Koko, Sanja Vignjević, Olivera Mitrović
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2013; 47(1): 7-11..

doi:10.5937/mckg47-3046
STRUČNI RAD
INCIDENCA DAUNOVOG SINDROMA KOD NOVOROĐENE DECE NA KLINICI ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO KLINIČKOG CENTRA KRAGUJEVAC U PERIODU 2007-2012. GODINE
Aleksandra Dimitrijević, Mirjana Varjačić, Goran Davidović, Jelena Lazović, Tanja Novaković
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2013; 47(1):12-16..

doi:10.5937/mckg47-1425
C-REAKTIVNI PROTEIN I PROKALCITONIN KAO DIJAGNOSTIČKI MARKERI SEPSE KOD FEBRILNE ODOJČADI I DECE
Sladjana Zivojinovic , Tanja Stojkovic , Rasa Medovic , Jelena Nestorovic-Tanaskovic , Sanja Knezevic
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2013; 47(1):17-23..

doi:10.5937/mckg47-2561
UTICAJ KLOZAPINA I RISPERIDONA NA METABOLIČKE PARAMETRE I FUNKCIJU JETRE KOD PACIJENATA SA ŠIZOFRENIJOM
Radonjić Katarina
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2013; 47(1)24-29.:.

doi:10.5937/mckg47-2795
PREGLEDNI RAD
UZORKOVANJE NOSNOG SEKRETA ZA ISPITIVANJE PROTOČNOM CITOMETRIJOM U ZAPALJENSKIM BOLESTIMA NOSA I PARANAZALNIH SINUSA
Aleksandar Perić, Danilo Vojvodić, Milanko Milojević, Nenad Mladenović, Aleksandar Vujović, Snežana Živančević-Simonović
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2013; 47(1):30-35..

doi:10.5937/mckg47-1776
PREGLED LITERATURE
SINDROM NEMIRNIH NOGU
Ana Mladićević
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2013; 47(1):36-38..

doi:10.5937/mckg47-2820
PRIKAZ SLUČAJA
PRIKAZ GREŠKE U LEČENJU – FARMACEUTSKA INKOMPATIBILIJA
Nataša Đorđević, Slobodan Janković, Marija Stepanović, Dragan R. Milovanović
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2013; 47(1):39-41..

doi:10.5937/mckg47-2679