Medicinski časopis Srpskog lekarskog društva  
okružne podružnice Kragujevac  

Osnovan 1961. godine     

 

 

  English Naslovna | O časopisu | Istorijat | Urednici i izdavači | Uputstvo autorima | Prethodni brojevi | Obaveštenja | Kontakt  


 

47(2)
ISSN 0350-1221
2013

SADRŽAJ

ORIGINALNI NAUČNI RAD
SUDSKOMEDICINSKE KARAKTERISTIKE SLUČAJEVA UBISTAVA U BEOGRADSKOJ POPULACIJI
Nemanja Rančić, Gordana Đurović, Jovana Rančić, Slobodan Savić
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2013; 47(2): 51-54.

doi:10.5937/mckg47-3103
STRUČNI RAD
JEDNOGODIŠNJE ISKUSTVO PRIMENE PCI SA UGRADNJOM TAXUS STENTOVA U LEČENJU VIŠESUDOVNE KORONARNE BOLESTI SRCA U ODNOSU NA AORTOKORONARNU BAJPAS OPERACIJU
Vladimir Ignjatović, Vesna Ignjatović, Snežana Ignjatović, Njegoš Petrović, Vladimir Miloradović, Zorica Smiljanić, Vesna Stojanović Marjanović, Dejan Petrović, Slaviša Ignjatović, Vladimir Vukomanović
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2013; 47(2): 55-61.

doi:10.5937/mckg47-2454
STANJE UHRANJENOSTI DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA
Mile Despotović, Hristos Aleksopulos, Milena Despotović, Biljana Ilić
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2013; 47(2): 62-68.

doi:10.5937/mckg47-2071
ANALIZA MORTALITETA KOD BOLESNIKA SA BLAGOVREMENO POSTAVLJENOM DIJAGNOZOM AKUTNE DISEKCIJE AORTE
Tomislav Nikolić, Milan Radovanović, Mirjana Radovanović, Sandra Vidojević
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2013; 47(2): 69-73.

doi:10.5937/mckg47-2662
PRETHODNO SAOPŠTENJE
POREĐENJE IMUNOHEMIJSKIH METODA ZA ODREĐIVANJE KONCENTRACIJE SRČANOG TROPONINA I KOD DVA ANALIZATORA
Katarina Ille
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2013; 47(2): 74-79.

doi:10.5937/mckg47-1794
PREGLED LITERATURE
EPIDEMIOLOŠKI ASPEKTI GLIJALNIH TUMORA
Nenad Živković, Goran Mihajlović, Slavica Đukić-Dejanović, Iva Berisavac, Marko Marković, Milan Spaić
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2013; 47(2): 80-84.

doi:10.5937/mckg47-1889
EPIDEMIOLOŠKE KARAKTERISTIKE BOLNIČKIH DIJAREJA POVEZANIH SA CLOSTRIDIUM DIFFICILE-OM
Janja Bojanjić, Ljiljana Marković-Denić, Biljana Mijović
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2013; 47(2): 85-90.

doi:10.5937/mckg47-2500
PRIKAZ SLUČAJA
PRIKAZ VEOMA KASNE STENT TROMBOZE NAKON PREKIDA DVOJNE ANTIAGREGACIONE TERAPIJE
Milena Grubiša, Mladen Tasić, Miodrag Srećković, Dušan Nikolić, Dušan Vulović
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2013; 47(2): 91-95.

doi:10.5937/mckg47-2172
KAPGRASOV SINDROM U SKLOPU ORGANSKOG POREMEĆAJA SA SUMANUTOŠĆU
Zoran Jovanović, Jasmina Lazarević, Srđan Milovanović, Vesela Radonjić, Dušan Đurić, Slađan Stojilković
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2013; 47(2): 96-98.

doi:10.5937/mckg47-2634