Medicinski časopis Srpskog lekarskog društva  
okružne podružnice Kragujevac  

Osnovan 1961. godine     

 

 

  English Naslovna | O časopisu | Istorijat | Urednici i izdavači | Uputstvo autorima | Prethodni brojevi | Obaveštenja | Kontakt  


 

47(4)
ISSN 0350-1221
2013

SADRŽAJ

ORIGINALNI NAUČNI RAD
EFEKAT FIZIKALNE TERAPIJE NA ELEKTRODIJAGNOSTIČKE PARAMETRE I KVALITET ŽIVOTA BOLESNIKA SA DISTALNOM SIMETRIČNOM SENZOMOTORNOM DIJABETESNOM POLINEUROPATIJOM
Grbović Vesna, Jurišić-škevin Aleksandra, Đukić Aleksandar, Petrović Mirjana, Zdravković-Petrović Nataša
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2013; 47(4):173-178.

doi:10.5937/mckg47-3924
TROŠKOVI LEČENJA SRČANE INSUFICIJENCIJE I UTICAJ FAKTORA RIZIKA
Zdravković Anđela
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2013; 47(4): 179-184.

doi:10.5937/mckg47-3592
STRUČNI RAD
ANTIBIOTSKA REZISTENCIJA UZROČNIKA INFEKCIJA URINARNOG TRAKTA KOD DECE
Mačužić Biljana, Vujić Ana, Janković Sveta
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2013; 47(4): 185-191.

doi:10.5937/mckg47-3803
PREGLED LITERATURE
INTESTINALNE MATIČNE ĆELIJE
Sanja Bojić, Bojana Simović Marković, Ana Volarević, Miodrag Stojković
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2013; 47(4): 192-195.

doi:10.5937/mckg47-3311
PRIMENA SOMATOSTATINA I OKTREOTIDA U LEČENJU GASTROINTESTINALNIH KRVARENJA
Nataša Mijailović
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2013; 47(4): 196-202.

doi:10.5937/mckg47-2613
PRIKAZ SLUČAJA
AMNIOCENTEZOM POTVRĐEN SLUČAJ TRIPLOIDIJE FETUSA (69,XXX) NAKON NEINVAZIVNOG SKRINING TESTA SA POVEĆANIM BIOHEMIJSKIM RIZIKOM NA HROMOZOMOPATIJE U PRVOM TRIMESTRU TRUDNOĆE
Šošić Gordana, Milošević-Đerić Ana, Novaković Tanja
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2013; 47(4): 203-208.

doi:10.5937/mckg47-2440
ABNORMALNOSTI LIMFOCITA KOD MAJKE UKAZUJU NA TRANZITORNA ANTIFOSFOLIPIDNA ANTITELA TOKOM PRETHODNE NEUSPEšNE TRUDNOĆE
Tsompos Constantinos
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2013; 47(4): 209-215.

doi:10.5937/mckg47-3258
ISTORIJA MEDICINE
PRVI FIZIKUSI I BOLNICE U KRAGUJEVCU - PRESTONICI OBNOVLJENE SRBIJE
Matović Zoran, Spasić Marko
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2013; 47(4): 216-224.

doi:10.5937/mckg47-2835
KOMENTAR
LATERALIZACIJA MOŽDANE LEZIJE I DEPRESIJA
Sanja Drača
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2013; 47(4): 225-225.

doi:10.5937/mckg47-3352
SEMINAR ZA LEKARE PRAKTIČARE
DIJAGNOZA I LEČENJE BILIJARNE KOLIKE
Riznić Nikola, Milovanović Dragan, Čeliković Dragan, Radovanović Dragče
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2013; 47(4): 226-234.

doi:10.5937/mckg47-5179