Medicinski časopis Srpskog lekarskog društva  
okružne podružnice Kragujevac  

Osnovan 1961. godine     

 

 

  English Naslovna | O časopisu | Istorijat | Urednici i izdavači | Uputstvo autorima | Prethodni brojevi | Obaveštenja | Kontakt  


 

48(1)
ISSN 0350-1221
2014

SADRŽAJ

ORIGINALNI NAUČNI RAD
UTICAJ DOMINANTNE LATERALIZOVANOSTI EKSTREMITETA I ČULA NA DISKALKULIJU
Gordana Jovanović, Bojana Purić, Dragana Ignjatović Ristić
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2014; 48(1): 7-11.

doi:10.5937/mckg48-3905
UTICAJ GREJVSOVE ORBITOPATIJE NA KVALITET ŽIVOTA
Ivan Bubanja, Dragana Bubanja, Jasmina Ćirić, Dušica Šuluburić
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2014; 48(1): 12-17.

doi:10.5937/mckg48-4549
STRUČNI RAD
MERENJE NIVOA ZADOVOLJSTVA LEKARA I FARMACEUTA MEĐUSOBNOM PROFESIONALNOM SARADNJOM
Gordana Švonja Parezanović
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2014; 48(1): 18-20.

doi:10.5937/mckg48-3671
PREGLED
DIJASTOLNA SRČANA SLABOST KOD BOLESNIKA NA HEMODIJALIZI: ETIOPATOGENEZA, DIJAGNOSTIKA I LEČENJE
Branislava Nedeljković, Vladimir Miloradović, Milan Radovanović, Aleksandra Nikolić, Mileta Poskurica, Dejan Petrović
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2014; 48(1): 21-27.

doi:10.5937/mckg48-4123
PREGLED LITERATURE
NOVE FARMAKOLOŠKE STRATEGIJE U LEČENJU NESITNOĆELIJSKOG KARCINOMA PLUĆA
Irena Kostić, Olgica Vrndić, Ilija Jeftić, Vojislav Ćupurdija
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2014; 48(1): 28-35.

doi:10.5937/mckg48-2741
SAVREMENE TEHNIKE SNIMANJA NESTABILNOG ATEROSKLEROTSKOG PLAKA NA KORONARNIM ARTERIJAMA
Ivan Simić
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2014; 48(1): 36-40.

doi:10.5937/mckg48-3912
PRIKAZ SLUČAJA
GLIOMATOZA MOZGA
Ana Azanjac, Aleksandar Gavrilović, Tatjana Bošković Matić, Katarina Vesić
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2014; 48(1): 41-43.

doi:10.5937/mckg48-3329
MIKSOPAPILARNI EPENDIMOM FILUMA TERMINALE – PRIKAZ SLUČAJA
Miodrag Peulić, Danica Grujičić, Mihajlo Milićević, Radivoje Nikolić, Milorad Veljković, Ljubomir Krstić, Marko Petrović, Vojin Kovačević
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2014; 48(1): 44-47.

doi:10.5937/mckg48-3594
ISKUSTVA IZ PRAKSE
VARIJACIJE INCIDENCE KOLOREKTALNOG KARCINOMA U OKRUZIMA U SRBIJI
Vasilije Antić
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2014; 48(1): 48-53.

doi:10.5937/mckg48-5229
SEMINAR ZA LEKARE PRAKTIČARE
VASKULITISI MALIH KRVNIH SUDOVA BUBREGA: ETIOPATOGENEZA, DIJAGNOSTIKA I LEČENJE
Milica Cvetković, Aleksandra Nikolić, Mirjana Veselinović, Dejan Petrović
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2014; 48(1): 54-58.

doi:10.5937/mckg48-3313
PRIKAZ KNJIGE
PRIKAZ KNJIGE VOJKO ĐUKIĆ, UREDNIK. PSEUDOTUMORI LARINKSA. BEOGRAD: NNK INTERNACIONAL, 2014.
Anton Mikić
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2014; 48(1): 59.