Medicinski časopis Srpskog lekarskog društva  
okružne podružnice Kragujevac  

Osnovan 1961. godine     

 

 

  English Naslovna | O časopisu | Istorijat | Urednici i izdavači | Uputstvo autorima | Prethodni brojevi | Obaveštenja | Kontakt  


 

48(2)
ISSN 0350-1221
2014

SADRŽAJ

STRUČNI ČLANAK
KLINIČKE I LABORATORIJSKE KARAKTERISTIKE IMUNE TROMBOCITOPENIJSKE PURPURE KOD DECE
Snežana Novićević, Zoran Igrutinović, Raša Medović
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2014;48(2): 65-71.

doi:10.5937/mckg48-3381
ORALNO ZDRAVLJE U TRUDNOCI
Stefan Lončar, Ana Nestorović, Igor Supljeglav, Dragan Lončar
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2014; 48(2): 72-75.

doi:10.5937/mckg48-4350
PREGLEDNI ČLANAK
SEKUNDARNI HIPERPARATIREOIDIZAM I KARDIORENALNI SINDROM TIP 4: ETIOPATOGENEZA, KLINIČKI ZNAČAJ I LEČENJE
Tatjana Labudović, Branislava Nedeljković, Dejan Petrović, Mileta Poskurica
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2014; 48(2): 76-84.

doi:10.5937/mckg48-4232
PREGLED LITERATURE
RAZVOJ ASEPTIČNOG MENINGITISA NAKON TERAPIJE AMOKSICILINOM
Stefan D. Stojanović
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2014;48(2): 85-92.

doi:10.5937/mckg48-4030
DIFERENTOVANI KARCINOMI ŠTITASTE ŽELEZDE – EPIDEMIOLOGIJA, ETIOPATOGENEZA, DIJAGNOSTIKA I TERAPIJSKE SMERNICE
Nebojša Ćurčin, Olgica Mihaljević, Ilija Jeftić, Irena Kostić, Aleksandar Đukić, Snežana Živančević Simonović
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2014; 48(2): 93-97.

doi:10.5937/mckg48-4067
PRIKAZ SLUČAJA
NEINVAZIVNO HRONIČNO GLJIVIČNO ZAPALJENJE SLUZOKOŽE MAKSILARNOG SINUSA KAO UZROK DUGOTRAJNOG KAŠLJA- PRIKAZ SLUČAJA
Cveta Špadijer Mirković, Aleksandar Perić, Biserka Vukomanović Đurđević
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2014; 48(2): 98-103.

doi:10.5937/mckg48-4337
SEMINAR ZA LEKARE PRAKTIČARE
DIJAGNOSTIČKI I PROGNOSTIČKI ZNAČAJ aVR ODVODA U ELEKTROKARDIOGRAMU
Igor Ivanov, Milana Jaraković, Jadranka Dejanović, Milovan Petrović, Ilija Srdanović, Dušanka Obradović
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2014;48(2): 104-107.

doi:10.5937/mckg48-4068