Medicinski časopis Srpskog lekarskog društva  
okružne podružnice Kragujevac  

Osnovan 1961. godine     

 

 

  English Naslovna | O časopisu | Istorijat | Urednici i izdavači | Uputstvo autorima | Prethodni brojevi | Obaveštenja | Kontakt  


 

49(3)
ISSN 0350-1221
2015

SADRŽAJ

ORIGINALNI RAD
UTICAJ POJEDINIH FAKTORA PORODIČNE ISHRANE NA NASTANAK NUTRITIVNE ANEMIJE KOD DECE ŠKOLSKOG UZRASTA
Marija R. Sekulić, Nela Đonović
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2015; 49(3): 71-77.

doi:10.5937/mckg49-10077
STRUČNI RAD
FUNKCIJA ŠTITASTE ŽLEZDE KOD BOLESNIKA NA HEMODIJALIZI
Mila Lazarević, Dejan Petrović, Violeta Mladenović, Svetlana Jovanović, Filip Radotić
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2015; 49(3): 78-84.

doi:10.5937/mckg49-9065
DENTOGENE FOKALNE INFEKCIJE I ALOPECIJA AREATA
Dobrila Regoje, Ranko Golijanin, Omer Pinjić, Miroslav Obrenović, Bojan Kujundžićić
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2015; 49(3): 85-88.

doi:10.5937/mckg49-10294
PREGLED LITERATURE
FAKTORI RIZIKA ZA RAZVOJ OPTEREĆENJA NEGOVATELJA OSOBA SA MENTALNIM POREMEĆAJIMA
Slađana Ralević, Stanislava Strizović, Ksenija Kolundžija, Bojana Tankosić
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2015; 49(3): 89-94.

doi:10.5937/mckg49-9410
PRIKAZ SLUČAJA
KLINIČKI, PATOLOŠKI I TERAPIJSKI TOK BOLESTI KOD PACIJENTA SA POČETNOM DIJAGNOZOM METASTATSKOG SETTLE TUMORA – PRIKAZ SLUČAJA
Nada Cicmil-Sarić, Ljiljana Vučković, Gordana Bašovic-Ristić, Ljiljana Bojić, Vanja Karađinović
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2015; 49(3):95-99.

doi:10.5937/mckg49-9719