Medicinski časopis Srpskog lekarskog društva  
okružne podružnice Kragujevac  

Osnovan 1961. godine     

 

 

  English Naslovna | O časopisu | Istorijat | Urednici i izdavači | Uputstvo autorima | Prethodni brojevi | Obaveštenja | Kontakt  


 

49(4)
ISSN 0350-1221
2015

SADRŽAJ

STRUČNI RAD
NIVO ZNANJA STUDENATA MEDICINE O EBOLI
Todorović Jovana, Djurić Dušan, Marušić Vuk, Arbutina Dragana, Marković-Denić Ljiljana
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2015; 49(4): 105-109.

doi:10.5937/mckg49-10313
UČESTALOST POJEDINIH PATOLOŠKIH PROCESA - FOKALNIH DENTALNIH INFEKCIJA KOD OBOLJELIH OD ALOPECIJE AREATE
Regoje Dobrila, Golijanin Ranko, Pinjić Omer, Obrenović Miroslav, Kujundžić Bojan, Miletić Nataša
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2015; 49(4): 110-113.

doi:10.5937/mckg49-10612
PREGLEDNI RAD
SISTEM KOMPLEMENTA I GLOMERULSKE BOLESTI BUBREGA - ETIOPATOGENEZA, DIJAGNOSTIKA I LEČENJE
Cvetković Milica, Kostović Milica, Petrović Dejan
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2015; 49(4):114-121.

doi:10.5937/mckg49-10284
PREGLED LITERATURE
PROBLEMI U SPROVOĐENJU NACIONALNOG PROGRAMA ORGANIZOVANOG SKRININGA MALIGNIH BOLESTI
Stanojević Čedomirka, Stanojević Vojislav, Despotović Mile, Despotović Milena, Vukosavljević-Šebez Ivana
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2015; 49(4): 122-129.

doi:10.5937/mckg49-10238
PRIMENA KANABISA U MEDICINI I FARMACIJI
Goločorbin-Kon Svetlana, Pavlović Nebojša, Rašković Aleksandar, Lalić-Popović Mladena, Milić Nataša, Milošević Nataša, Mikov Momir
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2015; 49(4):130-138.

doi:10.5937/mckg49-9796
PRIKAZ SLUČAJA
AMNIOCENTEZOM DETEKTOVANA MONOZOMIJA 18P - DE GROUCHY SINDROM 1
Šošić Gordana, Varjačić Mirjana, Kastratović Tatjana, Novaković Tanja
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2015; 49(4):139-143.

doi:10.5937/mckg49-9744