Medicinski časopis Srpskog lekarskog društva  
okružne podružnice Kragujevac  

Osnovan 1961. godine     

 

 

  English Naslovna | O časopisu | Istorijat | Urednici i izdavači | Uputstvo autorima | Prethodni brojevi | Obaveštenja | Kontakt  


 

50(2)
ISSN 0350-1221
2016

SADRŽAJ

ORIGINALNI NAUČNI RAD
KARDIOVASKULARNE BOLESTI-FAKTORI RIZIKA
Dalibor Stajić, Nela Đonović
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2016; 50(2): 43-48.

doi:10.5937/mckg50-11761
STRUČNI RAD
PROCENA TEŽINE SIMPTOMA ALERGIJSKOG RINITISA VIZUELNOM ANALOGNOM SKALOM
Slađana Simović, Sandra Živanović, Tatjana Šarenac Vulović, Vesna Veličković, Nataša Mihailović, Mladen Koravović
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2016; 50(2):49-53.

doi:10.5937/mckg50-11749
PREGLEDNI RAD
ULOGA HIPERHOMOCISTEINEMIJE U NASTANKU POSTOPERATIVNIH VASKULARNIH KOMPLIKACIJA
Bojan Vučinić, Dragče Radovanović, Dragan Čanović, Mladen Pavlović, Dejan Lazić, Marko Spasić, Bojan Milošević, Saša Dimić, Boban Mitrović
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2016; 50(2): 54-62.

doi:10.5937/mckg50-11492
PREGLED LITERATURE
PREDNOSTI I MANE URGENTNE POSTKOITALNE KONTRACEPCIJE
Svetlana Goločorbin-Kon, Berina Kučević, Mladena Lalić-Popović, Nebojša Pavlović, Nataša Perišić Jeremić, Milena Perišić, Momir Mikov
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2016; 50(2):63-71.

doi:10.5937/mckg50-11631
PRIKAZ SLUČAJA
OSTVARENJE PODRŠKE KROZ DELOTVORNU KOMUNIKACIJU ZDRAVSTVENOG TIMA I ONKOLOŠKOG BOLESNIKA - PRIKAZ SLUČAJA
Svetlana Banović
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2016; 50(2):72-76.

doi:10.5937/mckg50-11997