Medicinski časopis Srpskog lekarskog društva  
okružne podružnice Kragujevac  

Osnovan 1961. godine     

 

 

  English Naslovna | O časopisu | Istorijat | Urednici i izdavači | Uputstvo autorima | Prethodni brojevi | Obaveštenja | Kontakt  


 

50(3)
ISSN 0350-1221
2016

SADRŽAJ

ORIGINALNI NAUČNI RAD
FAKTORI KOJI UTIČU NA NEOPRAVDANO PROPISIVANJE ANTIBIOTIKA I POJAVU REZISTENCIJE NA ANTIBIOTIKE KOD PACIJENATA U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI
Raspopović Katarina, Janković Slobodan, Opančina Valentina
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2016; 50(3): 85-90.

doi:10.5937/mckg50-12699
VIDNA OŠTRINA I DEPRESIVNI SIMPTOMI PRE I POSLE PRVE OPERACIJE KATARAKTE KOD STARIJIH PACIJENATA
Radotić Filip, Đonović Nela, Šarenac-Vulović Tatjana, Srećković Sunčica, Petrović-Janicijević Mirjana, Živković Maja
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2016; 50(3):91-95.

doi:10.5937/mckg50-13180
PREGLEDNI ČLANAK
HEMOKINI I HEMOKINSKI RECEPTORI U PATOGENEZI MULTIPLE SKLEROZE
Stojković Ljiljana, Živković Maja
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2016; 50(3): 96-106.

doi:10.5937/mckg50-12081
PRIKAZ SLUČAJA
TOKSIČNI MEGAKOLON POVEZAN SA CLOSTRIDIUM DIFFICILE INFEKCIJOM - PRIKAZ SLUČAJA
Raković Ivana, Bukonjić Andriana, Petrović Sara, Sekulić Sofija, Ilić Aleksandra, Popovska-Jovičić Biljana
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2016; 50(3):107-109.

doi:10.5937/mckg50-13006
'COLLODION BABY' - PRIKAZ RETKOG FAMILIJARNOG OBLIKA LAMELARNE IHTIOZE
Stanojević Marina, Stojković Tanja, Savić Dragana, Vuletić Biljana, Stojković Anđelka, Medović Raša, Simović Aleksandra
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2016; 50(3):110-114.

doi:10.5937/mckg50-13026