Medicinski časopis Srpskog lekarskog društva  
okružne podružnice Kragujevac  

Osnovan 1961. godine     

 

 

  English Naslovna | O časopisu | Istorijat | Urednici i izdavači | Uputstvo autorima | Prethodni brojevi | Obaveštenja | Kontakt  


 

51(1)
ISSN 0350-1221
2017

SADRŽAJ

ORIGINALNI RAD
FAKTORI POVEZANI SA DEPRESIVNOŠĆU, ANKSIOZNOŠĆU I STRESOM KOD STUDENATA VISOKE ZDRAVSTVENE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA
Vesna R. Jovanović, Nela Đonović, Aleksandra Dutina
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2017; 51(1): 7-14.

doi:10.5937/mckg51-14379
STRUČNI RAD
IZOLATI MULTIREZISTENTNIH BAKTERIJA U UNIVERZITETSKOM KLINIČKOM CENTRU REPUBLIKE SRPSKE
Darija Knežević, Duška Jović, Miroslav Petković
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2017; 51(1):15-21.

doi:10.5937/mckg51-13019
PREGLEDNI ČLANAK
EKSTRAINTESTINALNE MANIFESTACIJE NA OKU KOD PACIJENATA SA INFLAMACIJSKIM BOLESTIMA CREVA
Jelena Živić, Dragče Radovanović, Marko Spasić, Nataša Zdravković
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2017; 51(1):22-26.

doi:10.5937/mckg51-14376
PRIKAZ SLUČAJA
PRIKAZ SLUČAJA JUINGOVOG SARKOMA NA GRUDNOM KOŠU
Željko Ćurčić, Nenad Lujić, Draško Vasović, Dejan Vulović, Jelena Sopta
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2017; 51(1):27-29.

doi:10.5937/mckg51-14162
PRIKAZ SLUČAJA: TERAPIJSKA ZAMENA PLAZME PUTEM AUTOLOGNE TRANSFUZIJE U AKUŠERSKOM URGENTNOM STANJU
Marija Vraneš, Zvezdana Lojpur, Milena Todorović, Gordana Ostojić, Elizabeta Ristanović, Bela Balint
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2017; 51(1):30-33.

doi:10.5937/mckg51-13750