Medicinski časopis Srpskog lekarskog društva  
okružne podružnice Kragujevac  

Osnovan 1961. godine     

 

 

  English Naslovna | O časopisu | Istorijat | Urednici i izdavači | Uputstvo autorima | Prethodni brojevi | Obaveštenja | Kontakt  


 

51(2)
ISSN 0350-1221
2017

SADRŽAJ

ORIGINALNI RAD
EVALUACIJAANTIGENOTOKSIČNOG POTENCIJALA SALVIANOLIČNE KISELINE B U PRISUSTVU VODONIK-PEROKSIDA NA LEUKOCITIMA PERIFERNE KRVI IN VITRO
Milena Janković, Lada Živković, Andrea Pirković, Dijana Topalović, Dragana Dekanski, Vladan Bajić, Biljana Spremo-Potparević
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2017; 51(2): 39-45

doi:10.5937/mckg51-15559
STRUČNI ČLANAK
KLINIČKI ZNAČAJ I MDCT ANGIOGRAFSKI PRIKAZ MEZENTERIJALNE KOLATERALNE CIRKULACIJE KOLONA
Nikola Nedović, Marija Živković Radojević, Neda Milosavljević, Radiša Vojinović, Jasmina Nedović
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2017; 51(2): 46-51.

doi:10.5937/mckg51-14930
PREGLEDNI ČLANAK
NEUROFIZIOLOGIJA I SIGNALNI PUTEVI
Ivana Stanković Matić, Vladimir Živković
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2017; 51(2): 52-58.

doi:10.5937/mckg51-14006
PRIKAZ SLUČAJA
PRIKAZ SLUČAJA BOLESNICE SA BROOKE–SPIEGLER SINDROMOM
Gordana Savčić, Mirjana Paravina, Mladen Koravović
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2017; 51(2): 59-62.

doi:10.5937/mckg51-14558
FAHROV SINDROM KOD PACIJENTKINJE OBOLELE OD SISTEMSKOG LUPUS ERITEMATODESA – PRIKAZ SLUČAJA
Snežana B. Knežević, Ana S. Marinković, Bojana Č. Trikoš, Ivan Z. Gajović
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2017; 51(2): 63-67.

doi:10.5937/mckg51-14738