Medicinski časopis Srpskog lekarskog društva  
okružne podružnice Kragujevac  

Osnovan 1961. godine     

 

 

  English Naslovna | O časopisu | Istorijat | Urednici i izdavači | Uputstvo autorima | Prethodni brojevi | Obaveštenja | Kontakt  


 

51(4)
ISSN 0350-1221
2017

SADRŽAJ

ORIGINALNI NAUČNI ČLANAK
OLIGOPEPTIDI IZOLOVANI IZ MOZGA IMAJU NEUROPROTEKTIVNO DEJSTVO KOD PACOVA SA SINDROMOM SLIČNOM PARKINSONIZMU
Tatjana V. Gorbah, Oksana A. Nakonečna, Anton S. Tkačenko, Jevgenij V. Bezega, Ana V. Molhanova
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2017; 51(4): 107-117.

doi:10.5937/mckg51-15877
SEDENTARNE I DINAMIČKE AKTIVNOSTI ADOLESCENATA KAO PREDIKTORI POSTURALNOG STATUSA
Dijana Laštro, Olivera Pilipović-Spasojević
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2017; 51(4): 118-125.

doi:10.5937/mckg51-16251
STOPA BOLNIČKIH INFEKCIJA I ANGAŽOVANOST ZAPOSLENIH NA NEONATOLOŠKOM ODELJENJU
Zorana Đorđević, Dragana Ristić, Dragana Savić, Aleksandra Simović, Slobodan M. Janković
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2017; 51(4): 126-130.

doi:10.5937/mckg51-16565
PREGLEDNI ČLANAK
SAVREMENI PRISTUP U LEČENJU RETINOPATIJE PREMATURITETA
Tatjana Šarenac Vulović, Sunčica Srećković, Nenad Petrović, Mirjana Janićijević Petrović, Svetlana Jovanović, Dušan Todorović
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2017; 51(4): 131-135.

doi:10.5937/mckg51-16428
PRIKAZ SLUČAJA
SLOBODNI FLOTIRAJUĆI TROMB U NEATEROSKLERTOSKI, NEANEURIZMATSKI IZMENJENOJ ASCENDENTNOJ AORTI - REDAK ENTITET
Vuk Jokovic, Igor Končar, Dragan Knežević, Saša Sretenović, Dragan Stamenković, Dragan Vulić
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2017; 51(4): 136-139.

doi:10.5937/mckg51-16433