Medicinski časopis Srpskog lekarskog društva  
okružne podružnice Kragujevac  

Osnovan 1961. godine     

 

 

  English Naslovna | O časopisu | Istorijat | Urednici i izdavači | Uputstvo autorima | Prethodni brojevi | Obaveštenja | Kontakt  


 

52(1)
ISSN 0350-1221
2018

SADRŽAJ

ORIGINALNI NAUČNI ČLANAK
ANALIZA 3D SLIKE MINORMH PLJUVAČNIH ŽLEZDA KOD PACOVA ROĐENIH SA MAKROZOMIJOM I STARIH 180 DANA
Olga Garmaš, Galina Gubina-Vakulik, Vondrašek David
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2018; 52(1): 7-14.

doi:10.5937/mckg52-16885
PREGLEDNI ČLANAK
ZNAČAJ ULOGE VITAMINA D KOD OBOLELIH OD MULTIPLE SKLEROZE
Sunčica Stankov, Bogdan Stepančev
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2018; 52(1):15-21.

doi:10.5937/mckg52-16614
PREGLED LITERATURE
LEKARSKA GREŠKA - OSNOVNI POJAM I NJEN PRIKAZ U RADIOLOGIJI
Valentina Opančina, Radiša Vojinović
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2018; 52(1):22-25.

doi:10.5937/mckg52-16836
PRIKAZ SLUČAJA
OSTRVASTI MIOKUTANI MEDIJALNI GASTROKNEMIJUS REŽANJ U REKONSTRUKCIJI KOLENA I PROKSIMALNOG DELA POTKOLENICE
Dejan Vulović
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2018; 52(1):26-28.

doi:10.5937/mckg52-16427
ISKUSTVA IZ PRAKSE
LEKAR NA SPORTSKIM MANIFESTACIJAMA:PRVA POMOĆ ILI NEŠTO VIŠE
Nemanja Rančić, Filip Pilipović, Vladimir Savić, Milica Čampara
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2018; 52(1):29-34.

doi:10.5937/mckg52-17066
PRIKAZ KNJIGE
DEJAN PETROVIĆ. BOLESTI JETRE I OŠTEĆENJE BUBREGA U KLINIČKOJ PRAKSI. KRAGUJEVAC
Fakultet medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, 2017: 339. ISBN 978-86-7760-119-5, UDK 616.36(075.8) 616.61(075.8), COBISS.SR-ID 251482636
abstrakt
 

Med Čas (Krag) 2018; 52(1):34.

doi:10.5937/mckg52-17066