Medicinski časopis Srpskog lekarskog društva  
okružne podružnice Kragujevac  

Osnovan 1961. godine     

 

 

  English Naslovna | O časopisu | Istorijat | Urednici i izdavači | Uputstvo autorima | Prethodni brojevi | Obaveštenja | Kontakt  


 

52(3)
ISSN 0350-1221
2018

SADRŽAJ

ORIGINALNI NAUČNI ČLANAK
STAVOVI O EMIGRACIJI STUDENATA ZAVRŠNE GODINE MEDICINE
Vuk Marušić, Ljiljana Marković-Denić
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2018; 52(3): 91-97.

doi:10.5937/mckg52-18237
UTICAJ DUŽINE PUŠENJA CIGARETA NA FUNKCIJU ENDOTELIJALNIH ĆELIJA
Tatyana M. Popova, Tatyana V. Gorbach, Tatyana I. Tsygankova, Natalia O. Shushliapina
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2018; 52(3):98-104.

doi:10.5937/mckg52-17769
PREGLEDNI ČLANAK
DIJAGNOZA HLAMIDIJALNE INFEKCIJE
Jelena Tošić-Pajić, Dejan Baskić, Dragan R. Milovanović, Violeta Ninković, Jelena Čukić, Predrag Sazdanović, Marija Šorak
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2018; 52(3):105-112.

doi:10.5937/mckg52-18258
KRATKI ČLANAK
POREĐENJE SERUMSKIH NIVOA VITAMINA D KOD PACIJENATA SA GREJVSOVOM BOLEŠĆU I KOD ZDRAVIH POJEDINACA
Roya Fakhraei, Alireza Mehdizadeh, Neda Valizadeh
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2018; 52(3):113-116.

doi:10.5937/mckg52-18497
PRIKAZ SLUČAJA
MILIJARNA TUBERKULOZA KOMPLIKOVANA STAFILOKOKNOM SEPSOM
Dragan Stanojević, Gordana Antonijević, Radiša Vojinović, Valentina Opančina
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2018; 52(3):117-120.

doi:10.5937/mckg52-16392