Medicinski časopis Srpskog lekarskog društva  
okružne podružnice Kragujevac  

Osnovan 1961. godine     

 

 

  English Naslovna | O časopisu | Istorijat | Urednici i izdavači | Uputstvo autorima | Prethodni brojevi | Obaveštenja | Kontakt  


 

52(4)
ISSN 0350-1221
2018

SADRŽAJ

ORIGINALNI NAUČNI ČLANAK
VEZA IZMEĐU ADROPINA I DEBLJINE SLOJA INTIMA-MEDIA KOD HIPERTENZIVNIH PACIJENATA SA DIJABETESOM TIP 2
Boris Shelest
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2018; 52(4): 127-133.

doi:10.5937/mckg52-18047
PROCENA ISTORIJE SKRININGA PAPA TESTA KOD PACIJENATA SA KARCINOMOM GRLIĆA MATERICE U PROVINCIJI ISFAHAN TOKOM 2014-2016 GODINE
Mahmoud Mosayebi, Negah TavakoliFard
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2018; 52(4): 134-139.

doi:10.5937/mckg52-19163
ZNAČAJ KOMORBIDITETA PANIČNOG POREMEĆAJA I SOMATSKIH BOLESTI
Ljiljana Stanimirović
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2018; 52(4): 140-144.

doi:10.5937/mckg52-19945
PREGLEDNI ČLANAK
POREĐENJE EFEKATA NISTATINA I FLUKONAZOLA U LEČENJU ORALNE KANDIDIJAZE KOD IMUNOKOMPROMITOVANIH OSOBA: SISTEMSKI PREGLEDNI RAD
Miloš Stepovic, Dalibor Stajić, Marija Sekulić, Milena Maričić, Merima Goran, Zlata Rajković, Nela Đonović
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2018; 52(4): 145-151.

doi:10.5937/mckg52-18715
PRIKAZ SLUČAJA
NEOBIČNA PREZENTACIJA PLUThNE SARKOIDOZE
Gordana Antonijević, Dragan Stanojević, Valentina Opančina
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2018; 52(4): 152-155.

doi:10.5937/mckg52-18677