Medicinski časopis Srpskog lekarskog društva  
okružne podružnice Kragujevac  

Osnovan 1961. godine     

 

 

  English Naslovna | O časopisu | Istorijat | Urednici i izdavači | Uputstvo autorima | Prethodni brojevi | Obaveštenja | Kontakt  


 

53(1)
ISSN 0350-1221
2019

SADRŽAJ

ORIGINALNI NAUČNI ČLANAK
STAVOVI I NAVIKE PACIJENATA O KORIŠĆENJU BILJNIH LEKOVA
Milica Stanojević, Jagoda Nikolić, Marija Jovanović, Aleksandar Kočović, Miloš Milosavljević, Milica Milosavljević
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2019; 53(1): 7-13

doi:10.5937/mckg53-17719
UZROCI AKUTNOG ABDOMINALNOG BOLA KOD PACIJENATA UPUĆENIH NA BOLNIČKO LEČENJE
Seyed Mostafa Shiryazdi, Azadeh Azhdari, Hossein Fallahzadeh
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2019; 53(1): 14-19.

doi:10.5937/mckg53-19137
STRUČNI ČLANAK
UTICAJ POLA PACIJENTA NA ČEKANJE NALOGA ZA INTERVENCIJU U DISPEČERSKOM CENTRU HITNE MEDICINSKE POMOĆi
Boris V. Šarenac, Slavoljub R. Živanović
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2019; 53(1): 20-25

doi:10.5937/mckg53-18947
PRIKAZ SLUČAJA
RANA DEFIBRILACIJA – KLJUČ ZA USPEŠAN ISHOD VANHOSPITALNOG LEČENJA SRČANOG ZASTOJA
Vuk Niković, Slađana Vujačić, Vladimir Gajić, Dušan Milenković, Ranka Bulajić, Mersiha Demić
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2019; 53(1): 26-31.

doi:10.5937/mckg53-20274
ISTORIOGRAFSKI PRILOG
MEDICINSKI ČASOPIS – PRILOG ISTORIJATU
Miroslav Oreščanin, Zoran Kecojević
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2019; 53(1): 32-37

doi:10.5937/mckg53-17075