Medicinski časopis Srpskog lekarskog društva  
okružne podružnice Kragujevac  

Osnovan 1961. godine     

 

 

  English Naslovna | O časopisu | Istorijat | Urednici i izdavači | Uputstvo autorima | Prethodni brojevi | Obaveštenja | Kontakt  


 

53(3)
ISSN 0350-1221
2019

SADRŽAJ

ORIGINALNI NAUČNI ČLANAK
KAKO SENZORNA INTEGRACIJA UTIČE NA KLINIČKU SLIKU POREMEĆAJA IZ SPEKTRA AUTIZMA?
Neda Novaković, Milica Pejović Milovančević
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2019; 53(3):79-85

doi:10.5937/mckg53-24768
UTICAJ SOCIJALNE PODRŠKE NA KVALITET ŽIVOTA STARIH IZ RURALNIH PODRUČJA
Despotović Milena, Ristić Ignjatović Dragana, Sbutega Milošević Gorica, Despotović Mile, Antić Ljiljana
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2019; 53(3): 86-94.

doi:10.5937/mckg53-24672
EFIKASNOST INFUZIJE VITAMINA C U SMANJIVANJU UPALE GRLA POSLE INTUBACIJE
Muhamed Husein Džarazade, Muhamed Husein Mosuvai Bioki, Hamidreza Abasi, Muhamed Ali Džafari, Elnaz Šeikpur
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2019; 53(3): 95-100

doi:10.5937/mckg53-21633
PREGLEDNI ČLANAK
NUTRITIVNI ASPEKTI KOD NEUROLOŠKIH OBOLJENJA
Karolina Berenji, Hajnalka Požar
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2019; 53(3): 101-111.

doi:10.5937/mckg53-21900
ISKUSTVA IZ PRAKSE
ANALIZA KORIŠĆENJA INTERNETA ZA PRIKUPLJANJE ZDRAVSTVENIH INFORMACIJA KOD PACIJENATA U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI
Marijana C. Jandrić Kočič
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2019; 53(3): 112-117

doi:10.5937/mckg53-21850