Medicinski časopis Srpskog lekarskog društva  
okružne podružnice Kragujevac  

Osnovan 1961. godine     

 

 

  English Naslovna | O časopisu | Istorijat | Urednici i izdavači | Uputstvo autorima | Prethodni brojevi | Obaveštenja | Kontakt  


 

55(1)
ISSN 0350-1221
2021

SADRŽAJ

ORIGINALNI NAUČNI ČLANAK
POREĐENJE EFIKASNOSTI UKLANJANJA UREMIJSKIH TOKSINA SREDNJE MOLEKULSKE MASE IZMEĐU VISOKOPROPUSNE HEMODIJALIZE I POSTDILUCIONE ONLINE HEMODIJAFILTRACIJE
Marko Nenadović, Aleksandra Nikolić, Milica Kostović, Branislava Drašković, Milena M. Jovanović, Tomislav Nikolić, Dejan D. Petrović
abstrakt
rad u celosti

Med. čas. 2021; 55(1): 7-17.

doi:10.5937/mckg55-31062
MIKROCIRKULATORNOM KAPILARNOM KORITU PACOVA SA DEMENCIJOM ALCHAJMEROVOG TIPA INDUKOVANOG NITRITOM NA TERENU MEZENHIMALNIH MATIČNIH C´LEIJA
Jevgenija Zorenko, Galina Gubina-Vakulik, Olena Pavlova, Tatjana Gorbah, Elena Šegelskaja, Elena Omelčenko
abstrakt
rad u celosti

Med. čas. 2021; 55(1): 18-26.

doi:10.5937/mckg55-31775
STRUČNI ČLANAK
BOL U GRUDIMA I PREHOSPITALNO KAŠNJENJE
Marija Stevanović, Slavoljub R. Živanović
abstrakt
rad u celosti

Med. čas. 2021; 55(1): 27-32.

doi:10.5937/mckg55-26065
PREGLEDNI ČLANAK
POREMEĆAJI GUTANJA U TOKU I NAKON LEČENJA KARCINOMA LARINKSA
Mirna Zelić, Mirjana Petrović Lazić, Dragan Pavlović
abstrakt
rad u celosti

Med. čas. 2021; 55(1): 33-39.

doi:10.5937/mckg55-31139
PRIKAZ SLUČAJA
PRIKAZ SLUČAJA MELANOMA REKTUMA U HEMOROIDU
Vladimir Selaković, Milan Ranisavljević, Tijana Vasiljević, Bratislav Stoiljković, Biljana Kukić
abstrakt
rad u celosti

Med. čas. 2021; 55(1): 40-44.

doi:10.5937/mckg55-31144