Medicinski časopis Srpskog lekarskog društva  
okružne podružnice Kragujevac  

Osnovan 1961. godine     

 

 

  English Naslovna | O časopisu | Istorijat | Urednici i izdavači | Uputstvo autorima | Prethodni brojevi | Obaveštenja | Kontakt  


 

56(1)
ISSN 0350-1221
2022

SADRŽAJ

ORIGINALNI NAUČNI ČLANAK
KONZUMIRANJE CIGARETA MEĐU STUDENTIMA UNIVERZITETA CRNE GORE: PREVALENCIJA I PUŠAČKE NAVIKE
Vasilije Bošković, Jelena Vlaović Bošković, Agima Ljaljević, Batrić Babović, Živana Slović, Snežana Ćorović, Aleksandar Nenadović i Olgica Mihaljević
abstrakt
rad u celosti

Med. čas. 2021; 56(1): 7-12.

doi:10.5937/mckg56-37724
DEPRESIJA, ANKSIOZNOST I STRES KOD ZAVISNIKA OD ALKOHOLA
Stevan Barać, Medo Gutić, Branimir Vukčević, Teodora Safiye, Branimir Radmanović, Milan Đorđić, Marija Sekulić, Dalibor Stajić, Stefan Joksimović, Danijela D. Đoković, Snežana Samardžić
abstrakt
rad u celosti

Med. čas. 2021; 56(1): 13-27.

doi:10.5937/mckg56-35057
PREGLEDNI ČLANAK
EUTANAZIJA I MORALNE DILEME
Miloš Arsić
abstrakt
rad u celosti

Med. čas. 2021; 56(1): 28-34.

doi:10.5937/mckg56-37171
PRIKAZ SLUČAJA
PERIURETERALNA ENDOMETRIOZA – PRIKAZ SLUČAJA
Valentina Tofiloska, Goran Dimitrov, Saša Jovčevski, Elena Džikova, Jadranka Georgievska
abstrakt
rad u celosti

Med. čas. 2021; 56(1): 35-37.

doi:10.5937/mckg56-34854
UTICAJ LOKALNIH ANTIGLAUKOMATOZNIH LEKOVA NA REDUKCIJU PADA SENZITIVNOSTI VIDNOG POLJA USLED DRUZA GLAVE VIDNOG ŽIVCA – PRIKAZ SLUČAJA
Marija Radenković, Gordana Stanković-Babić, Jasmina Đorđević-Jocić, Marija Trenkić, Sonja Cekić, Milica Vasović
abstrakt
rad u celosti

Med. čas. 2021; 56(1): 38-49.

doi:10.5937/mckg56-34895