Medicinski časopis Srpskog lekarskog društva  
okružne podružnice Kragujevac  

Osnovan 1961. godine     

 

 

  English Naslovna | O časopisu | Istorijat | Urednici i izdavači | Uputstvo autorima | Prethodni brojevi | Obaveštenja | Kontakt  


 

56(3)
ISSN 0350-1221
2022

SADRŽAJ

ORIGINALNI NAUČNI ČLANAK
PROGNOSTIČKI DOPRINOS DVODIMENZIONALNOG OPTEREĆENJA LEVE PRETKOMORE KOD PACIJENATA SAASIMPTOMATSKOM MITRALNOM STENOZOM U TUNISKOJ POPULACIJI
Vael Jakubi, Karima Tamala, Abdedajem Hagui, Nadzem Hajlauji, Vafa Feri
abstrakt
rad u celosti

Med. čas. 2022; 56(3): 95-100

doi:10.5937/mckg56-41404
BRZA IDENTIFIKACIJA UZROČNIKA INFEKCIJA RESPIRATORNOG TRAKTA TOKOM PANDEMIJE KOVIDA 19 MULTIPLEKS PCR METODOM
Sanja Zornić, Ivana Petrović, Bojana Luković, Jelena Živadinović, Jelena Arsić, Lazar Bezarević, Zorana Đorđević
abstrakt
rad u celosti

Med. čas. 2022; 56(3): 101-106

doi:10.5937/mckg56-41198
PREGLED LITERATURE
EFEKTI VJEŽBI ZA JAČANJE MIŠIĆA PODA KARLICE KOD TRUDNICA
Ranka Ogurlić, Anka Vukićević, Ljiljana Stjepović
abstrakt
rad u celosti

Med. čas. 2022; 56(3): 107-112

doi:10.5937/mckg56-37747
SEMINAR ZA LEKARE U PRAKSI
NUTRITIVNE PREPORUKE TOKOM DUGOTRAJNE PRIMENE GLUKOKORTIKOIDA
Hajnalka Požar
abstrakt
rad u celosti

Med. čas. 2022; 56(3): 113-122

doi:10.5937/mckg56-42254
PRIKAZ SLUČAJA
EKTOPIČAN KARLIČNI BUBREG DETETA - PRIKAZ SLUČAJA
Jelena Miolski, Jasminka Marjanović, Sanja Stanojević, Nevena Didić, Vera Zdravković
abstrakt
rad u celosti

Med. čas. 56(3): 123-126

doi:10.5937/mckg56-39508