Medicinski časopis Srpskog lekarskog društva  
okružne podružnice Kragujevac  

Osnovan 1961. godine     

 

 

  English Naslovna | O časopisu | Istorijat | Urednici i izdavači | Uputstvo autorima | Prethodni brojevi | Obaveštenja | Kontakt  


 

57(1)
ISSN 0350-1221
2023

SADRŽAJ

ORIGINALNI NAUČNI ČLANAK
INTERAKCIJA GENETSKIH VARIJANTI IL-17A (RS2275913-G/A) I IL-17F (RS763780 T/C) SA AKNAMA VULGARIS
Abbas A. Ennad, Manal M. Kadhim
abstrakt
rad u celosti

Med. čas. 2023; 57(1): 7-14.

doi:10.5937/mckg57-45390
PRISUSTVO FENOLA U URINU KOD RADNIKA SA PROFESIONALNOM IZLOŽENOŠĆU - MOGUĆNOSTI ANALITIČKE POTVRDE
Ema Raičević, Nada Milovanović, Filip Mihajlović, Snežana Đorđević
abstrakt
rad u celosti

Med. čas.2023; 57(1): 15-20.

doi:10.5937/mckg57-43891
UTICAJ DIJABETES MELITUSA NA SERUMSKE KONCENTRACIJE IRISINA I DRUGE BIOHEMIJSKE PARAMETRE
Media H. Ahmed, Saba ZM. Al-Abachi
abstrakt
rad u celosti

Med. čas. 2023; 57(1): 21-26.

doi:10.5937/mckg57-45286
PREGLEDNI ČLANAK
ULOGA LEKARA FUDBALSKOG TIMA U PREVENCIJI I TERAPIJI SPORTSKIH POVREDA
Bogdan Stepančev, Sunčica Stankov
abstrakt
rad u celosti

Med. čas. 2023; 57(1): 27-33.

doi:10.5937/mckg57-44118
PRIKAZ SLUČAJA
HIPOKALEMIJA – RANI MARKER AUTOZOMNO RECESIVNE TUBULOPATIJE (GITELMANOV SINDROM) - PRIKAZ SLUČAJA
Milica Petrović, Vlastimir Vlatković, Dejan Pilčević, Violeta Rabrenović
abstrakt
rad u celosti

Med. čas. 2023; 57(1): 34-39.

doi:10.5937/mckg57-40482