Medicinski časopis Srpskog lekarskog društva  
okružne podružnice Kragujevac  

Osnovan 1961. godine     

 

 

  English Naslovna | O časopisu | Istorijat | Urednici i izdavači | Uputstvo autorima | Prethodni brojevi | Obaveštenja | Kontakt  


 

57(4)
ISSN 0350-1221
2023

SADRŽAJ

ORIGINALNI NAUČNI ČLANAK
LEČENJE MUKOPOLISAHARIDOZE
Azzam Ahmed A., Muna Ahmed M.
abstrakt
rad u celosti

Med. čas. 2023; 57(4): 131-135.

doi:10.5937/mckg57-43937
RAZLIKE U DIJAGNOSTIČKOJ SNAZI STIR I T1W SEKVENCE KOD MR NALAZA KOŠTANE MODRICE AKUTNO TRAUMATIZOVANOG KOLENA
Jelić Đorđe, Mašulović Dragan, Milankov Miroslav, Ristić Branko, Jakovljević Vladimir, Vojinović Radiša
abstrakt
rad u celosti

Med. čas.2023; 57(4): 136-140.

doi:10.5937/mckg57-49347
MOLEKULARNO ISPITIVANJE GENA ENTEROKOKNOG POVRŠINSKOG PROTEINA (ESP) ENTEROCOCCUS FAECALIS IZOLOVANOG KOD ENDODONTSKIH PACIJENATA
Mustafa Eman A., Al Rawi Amera M.
abstrakt
rad u celosti

Med. čas. 2023; 57(4): 141-146.

doi:10.5937/mckg57-46998
PREGLEDNI ČLANAK
POREMEĆAJI GLASA KOD OSOBA S PARKINSONOVOM BOLEŠĆU - KARAKTERISTIKE, PROCENA I TRETMAN
Paunović Verica, Petrović Lazić Mirjana, Vuković Mile
abstrakt
rad u celosti

Med. čas. 2023; 57(4): 147-153.

doi:10.5937/mckg57-49190
PRIKAZ SLUČAJA
STILOVA BOLEST SA ADULTNIM POČETKOM U INFEKTOLOŠKOJ PRAKSI - PRIKAZ SLUČAJA
Đurić Milivoje, Makević Đurić Mirjana, Pavlović Mirjana
abstrakt
rad u celosti

Med. čas. 2023; 57(4): 154-157.

doi:10.5937/mckg57-48282