Medicinski časopis Srpskog lekarskog društva  
okružne podružnice Kragujevac  

Osnovan 1961. godine     

 

 

  English Naslovna | O časopisu | Istorijat | Urednici i izdavači | Uputstvo autorima | Prethodni brojevi | Obaveštenja | Kontakt  


 

42(1) 2008
ISSN 0350.1221.UDC.61.

SADRŽAJ

ORIGINALNI NAUČNI RAD
STANJE UHRANJENOSTI I MOGUĆI ČINICI ETIOPATOGENEZE GOJAZNOSTI KOD ŠKOLSKE DECE
Slavica Marković, Zoran Igrutinović, Gordana Kostić, Biljana Vuletić
abstrakt
rad u celosti
STRUČNI RADOVI
DINAMIKA PROMENE SERUMSKIH PARAMETARA JETRE KOD AKUTNIH TROVANJA KSENOBIOTICIMA
Narcisa Petrović Subić, Veljko Todorović
abstrakt
rad u celosti
UTVRĐIVANJE POUZDANOSTI POZITIVNOG I NEGATIVNOG NALAZA TRAB U KRVI ZA DIJAGNOZU AUTOIMUNSKOG HIPERTIROIDIZMA
Aleksandar Aleksić, Željka Aleksić, Vladimir Mitov, Miljan Jović
abstrakt
rad u celosti
UČESTALOST KORIŠĆENJA PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI KOD SREDNJOŠKOLSKE OMLADINE KRAGUJEVCA
Snežana Radovanović, Časlav Milić, Sanja Kocić, Nada Milovanović
abstrakt
rad u celosti
SKOLIOZA KOD ŠKOLSKE DECE NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA
Nela Đonović, Milena Ilić, Vlasta Damjanov
abstrakt
rad u celosti
PREGLEDNI ČLANAK
ZAKLJUČENI I RAZVEDENI BRAKOVI NA TERITORIJI SRBIJE U PERIODU 1950-2005.GOD.
Sanja Kocić, Časlav Milić, Snežana Radovanović, Gordana Gajović
abstrakt
rad u celosti
NEŽELJENA DEJSTVA SUPSTANCI KOJE SE KORISTE ZA DOPING U SPORTU
Slobodan Janković
abstrakt
rad u celosti
ANTIFOSFOLIPIDNI SINDROM: KLINIČKO STANJE KOJE SE NEDOVOLJNO ČESTO PREPOZNAJE
Svetlana Đukić, Nebojša Anđelković, Predrag Đurđević, Snežana Sretenović, Žaklina Necin- Jovanović, Aleksandar Đukić, Nebojša Arsenijević
abstrakt
rad u celosti
ULOGA KOMPLIJANSE PACIJENATA U TERAPIJI HRONIČNIH OBOLJENJA - FARMAKOEKONOMSKA PERSPEKTIVA
Mihajlo Jakovljević, Nenad Biorac, Veroljub Marković
abstrakt
rad u celosti
PREGLED LITERATURE
SEKRETORNI OTITIS MEDIA – PROBLEM PREPOZNAVANJA
Ljiljana Erdevički, Jasmina Stojanović, Stevan Stojanović, Snežana Arsenijević, Ivan Milojević, Branislav Belić
abstrakt
rad u celosti
ISTORIJA MEDICINE
PRVA FORENZIČKA OBDUKCIJA NAD SRBIJOM
Vladimir Gajić i Marijana Jevđić
abstrakt
rad u celosti