Medicinski časopis Srpskog lekarskog društva  
okružne podružnice Kragujevac  

Osnovan 1961. godine     

 

 

  English Naslovna | O časopisu | Istorijat | Urednici i izdavači | Uputstvo autorima | Prethodni brojevi | Obaveštenja | Kontakt  


 

Vol 1, (2005)
ISSN 0350.1221.UDC.61.

SADRŽAJ

ORGINALNI RADOVI
EFEKAT REPAGLINIDA NA PRVU FAZU SEKRECIJE INSULINA KOD OSOBA SA NARUŠENOM HOMEOSTAZOM GLIKOZE
Aleksandar Đukić, Predrag Đurđević, Violeta Mladenović, Snežana Živančević-Simonović
abstrakt
rad u celosti
VEZIVANJE PRIRODNOG AUTOANTITELA IgM DJ ZA LIMFOCITE SLEZINE
Tatjana Vukadinović, Snežana Živančević- Simonović, Ljiljana Mijatović, Ljiljana Dimitrijević
abstrakt
rad u celosti
ZNAČAJ ISPITIVANJA AKUSTIČKOG REFLEKSA KAO DOPUNSKE SKRINING METODE U PRAĆENJU AUDITIVNIH EFEKATA BUKE
Ljubica Živić
abstrakt
rad u celosti
STRUČNI RAD
OSNOVNE KARAKTERISTIKE PLUĆNE TUBERKULOZE U NOVOOBOLELIH SREDNJEG ŽIVOTNOG DOBA
Milena Ilić, Zorica Lazić, Danijela Ratković
abstrakt
rad u celosti
POKUŠAJI SUICIDA: RETROSPEKTIVNA ANALIZA HOSPITALIZOVANIH PACIJENATA U PSIHIJATRIJSKOJ KLINICI KBC "KRAGUJEVAC" Dragana Ignjatović Ristić, Milena Ilić, Zorica Selaković
abstrakt
rad u celosti
NEUROPSIHOLOŠKI PROFILI DEMENCIJE SA LEWY-JEVIM TELIMA I ALZHEIMEROVE BOLESTI
Gordana Zlatić, Gordana Tončev, Gordana Tomić, Zorica Knežević
abstrakt
rad u celosti
ZNAČAJ POČETNIH SIMPTOMA PARKINSONOVE BOLESTI U RAZVIJANJU MOTORNIH KOMPLIKACIJA DUGOTRAJNE TERAPIJE LEVODOPOM Zorica Knežević, Mihailo Pantović, Gordana Tončev, Gordana Zlatić, Vladimir Kostić
abstrakt
rad u celosti
PRIKAZ SLUČAJA
EPIDEMIJSKA PLEURODINIJA-MOGUĆI IMITATOR KORONARNE BOLESTI
Predrag Čanović, Željko Mijailović, Jagoda Gavrilović, Olgica Gajović 46
abstrakt
rad u celosti
HOLEDOHODUODENALNE FISTULE ULKUSNE ETIOLOGIJE. PRIKAZ DVA SLUČAJA
Dragan Čanović, Branko Stanković, Slaviša Stamenković, Bojan Milošević
abstrakt
rad u celosti
SUBAKUTNI TIREOIDITIS KAO UZROK NEJASNOG FEBRILNOG STANJA
Olgica Gajović, Predrag Čanović, Željko Mijailović, Ljiljana Nešić
abstrakt
rad u celosti
PREGLED LITERATURE
ULOGA PSIHOSOCIJALNIH FAKTORA U DIJABETES MELITUSU: PREGLED LITERATURE
Dragana Ignjatović Ristić, Danijela Đoković, Stevan Jovanović
abstrakt
rad u celosti
ULOGA AZOTNOG OKSIDA U MULTIPLOJ SKLEROZI
Gordana Tončev
abstrakt
rad u celosti
PREGLEDNI ČLANAK
SAVREMENI PRISTUP U PRIMENI ANTIVIRUSNIH LEKOVA U LEČENJU HRONIČNE HEPATITIS B VIRUSNE INFEKCIJE 2005. 1 (71-74)
Željko Mijailović, Predrag Čanović, Olgica Gajović, Radmilo Petrović
abstrakt
rad u celosti