Medicinski časopis Srpskog lekarskog društva  
okružne podružnice Kragujevac  

Osnovan 1961. godine     

 

 

  English Naslovna | O časopisu | Istorijat | Urednici i izdavači | Uputstvo autorima | Prethodni brojevi | Obaveštenja | Kontakt  


 

Vol 1, No 2(2006)
ISSN 0350.1221.UDC.61.

SADRŽAJ

ORGINALNI RADOVI
ASIMPTOMATSKE KAROTIDNE STENOZE KOD BOLESNIKA SA PERIFERNOM VASKULARNOM BOLEŠĆU
SlavčoToncev, Gordana Tončev, Božidar Novaković, Žarko Sretenović, Zorica Knežević
abstrakt
rad u celosti
CITOTOKSIČNO DEJSTVO KUMEN HIDROPEROKSIDA NA RETZIUSOVE NERVNE ĆELIJE PIJAVICE
Zorica Jovanović, Bogdan Beleslin
abstrakt
rad u celosti
RADOVI
NAŠA ISKUSTVA U TERAPIJSKOM MONITORINGU LEKOVA
Jasmina R Milovanović, Slobodan M Janković
abstrakt
rad u celosti
ZNAČAJ UZRASTA BOLESNIKA U TOKU AKUTNOG VIRUSNOG ENCEFALITISA I ODNOS PREMA TOKU I ISHODU BOLESTI
Ljiljana Nešić, Predrag Čanović, Olgica Gajović, Zoran Todorović
abstrakt
rad u celosti
SEKUNDARNI HIPERPARATIROIDIZAM - FAKTOR RIZIKA ZA RAZVOJ PERIKARDNOG IZLIVA KOD BOLESNIKA NA HEMODIJALIZI
Dejan Petrović, Milan Radovanović, Aleksandra Nikolić, Mileta Poskurica, Biljana Stojimirović
abstrakt
rad u celosti
PRIKAZI BOLESNIKA
TRANSLABIJALNA ULTRASONOGRAFIJA - NOVI DIJAGNOSTIČKI PRISTUP U ISPITIVANJU PRIMARNE AMENOREJE
UZROKOVANE AGENEZIJOM VAGINE
Dr Biljana Milanović
abstrakt
rad u celosti
ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA AHONROPLAZIJE
Rajko Nikolić, Žarko Puzigaća, Sanja Grković, Biljana Milanović, Ubavka Radivojević, Zoran Aleksov, Verica Ivanovski, Dijana Smolović
abstrakt
rad u celosti
VELIČINA INICIJALNE LEZIJE U AKUTNOM INFARKTU MIOKARDA KOD OBOLELIH OD DIJABETES MELLITUSA
Njegoš Petrović, Marina Jović, Sofija Varagić
abstrakt
rad u celosti
MULTIPLA ADENOM-KARCINOM SEKVENCA DEBELOG CREVA
Vladeta Nedeljković, Ljubiša Aćimović, Dragan Čanović,Biljana Veljković,Vesna Stanković
abstrakt
rad u celosti
ANGIOMYXOMA AGRESSIVUM VULVE
Zoran Aleksov, Ubavka Radivojevic, Slaviša Djuričić, Vera Vranic, Biljana Milanović, Zarko Puzigaća, Rajko Nikolić, Verica Ivanovski, Dijana Smolović
abstrakt
rad u celosti
PREGLEDI IZ LITERATURE
FIZIOLOŠKE I FIZIOTERAPIJSKE OSNOVE BOLA
Milorad R. Jevtić, Dragan Milovanović
abstrakt
rad u celosti
SAVREMENA TERAPIJA HbeAg NEGATIVNOG HRONIČNOG HEPATITISA B
Željko Mijailović, Olgica Gajović, Ljiljana Nešić, Predrag Čanović
abstrakt
rad u celosti
SAVREMENI PRISTUP TERAPIJI RAZLIČITIH FORMI LAJMSKE BOLESTI
Predrag Čanović, Olgica Gajović, Ljiljana Nešić, Željko Mijailović, Dragan Čanović
abstrakt
rad u celosti
ANTIBIOTSKA PROFILAKSA INFEKCIJA OPERATIVNOG MESTA
Slobodan Janković,Milena Ilić,Zorica Jovanović
abstrakt
rad u celosti
IZ ISTORIJE MEDICINE
PREVENCIJA INFEKCIJA U ORTOPEDSKOJ HIRURGIJI - ISTORIJSKI PRIKAZ
Milena Ilić, Branko Ristić, Zorica Jovanović
abstrakt
rad u celosti
OSTALI
PROCENA KVALITETA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
Sanja Kocić, Milena Ilić, Časlav Milić, Dragoljub Đokić
abstrakt
rad u celosti