Medicinski časopis Srpskog lekarskog društva  
okružne podružnice Kragujevac  

Osnovan 1961. godine     

 

 

  English Naslovna | O časopisu | Istorijat | Urednici i izdavači | Uputstvo autorima | Prethodni brojevi | Obaveštenja | Kontakt  


 

Vol 3(2006)
ISSN 0350.1221.UDC.61.

SADRŽAJ

ORGINALNI RADOVI
PROGRESIVNE FORME MULTIPLE SKLEROZE:KORELACIJA SA T1-M HIPOINTENZIVNIMLEZIJAMA MAGNETNE RESONANCE
Svetlana Miletić-Drakulić, Natalija Todorović i Jasna Jevđić
abstrakt
rad u celosti
POVEZANOST HOMOCISTEINA I HIPERTROFIJE LEVE KOMORE KOD BOLESNIKA NA HEMODIJALIZI
Dejan Petrović, Milan Radovanović, Aleksandra Nikolić, Mileta Poskurica, Biljana Stojimirović
abstrakt
rad u celosti
STRUČNI RADOVI
KLINIČKE I LABORATORIJSKE KARAKTERISTIKE LANGERHANS HISTIOCITOZE KOD DECE
Zoran Igrutinović, Biljana Vuletić, Slavica Marković, Gordana Kostić
abstrakt
rad u celosti
MATURACIJA ARTERIOVENSKE FISTULE ZA HEMODIJALIZU
Radojica Stolić, Vladan Perić, Trajković Goran, Saša Sovtić, Tatjana Lazarević, Tatjana Labudović, Dragica Stolić, Aleksandar Jovanović
abstrakt
rad u celosti
BILIJARNI ILEUS: ANALIZA DEVET PACIJENATA I PREGLED LITERATURE
Dragan Čanović, Dejan Lazić
abstrakt
rad u celosti
PRIKAZ SLUČAJA
PRIMARNI HIPERPARATIREOIDIZAM: PRIKAZ 3 SLUČAJA
Jovan Pešović, Ivan Paunović, Ljubiša Aćimović, Radisav Bogojević, Branko Stanković, Nikola Mirković i Dragan Čanović
abstrakt
rad u celosti
PREGLED LITERATURE
PTIČJI GRIP
Milena Ilić
rad u celosti
PTIČIJI GRIP I OPASNOST OD PANDEMIJE
Zoran Todorović, Predrag Čanović, Ljiljana Nešić, Olgica Gajović
abstrakt
rad u celosti
PREGLEDNI ČLANAK
DIJAGNOSTIČKI I PROGNOSTIČKI ZNAČAJ MERENJA PROKALCITONINA U TOKU SEPTIČKIH STANJA
Predrag Čanović, Ljiljana Nešić, Miroslav Tomović i Dragan Čanović
abstrakt
rad u celosti