Medicinski časopis Srpskog lekarskog društva  
okružne podružnice Kragujevac  

Osnovan 1961. godine     

 

 

  English Naslovna | O časopisu | Istorijat | Urednici i izdavači | Uputstvo autorima | Prethodni brojevi | Obaveštenja | Kontakt  


 

54(4)
ISSN 0350-1221
2020

SADRŽAJ

ORIGINALNI NAUČNI ČLANAK
FAKTORI KOJI DOPRINOSE RAZVOJU DEPRESIJE KOD PREKOMJERNO UHRANJENIH I PRETILIH OSOBA
Marijana C. Jandrić-Kočić
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2020; 54(4): 129-133

doi:10.5937/mckg53-26015
ISPITIVANJE I UPOREĐIVANJE TROŠKOVA G6PD ENZIMSKOG SKRINING TESTA ZA NOVOROĐENU DECU U ODNOSU NA TROŠKOVE LEČENJA PACIJENATA SA FAVIZMOM HOSPITALIZOVANIH USLED HEMOLIZE
Morteza Sadinejad, Hamed Motevali Pur, Said Yusefian, Roham Nik Kah
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2020; 54(4): 134-138.

doi:10.5937/mckg53-26551
POVEZANOST IZMEĐU LABORATORIJSKIH PARAMETARA I ISHODA LEČENJA KOD KOVIDA 19
Ružica Radojević-Marjanović, Valentina Opančina, Kristijan Krstić, Slobodan Janković
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2019; 54(4): 139-142

doi:10.5937/mckg53-26551
PREGLEDNI ČLANAK
NOVI LEKOVI – ZNAČAJ SLUČAJNOG OTKRIĆA
Larisa Đurić, Maja Milanović, Nataša Milošević, Nataša Milić
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2020; 54(4): 143-148.

doi:10.5937/mckg53-28546
PRIKAZ SLUČAJA
BOHDALEKOVA HERNIJA KOD ODRASLOG PACIJENTA – PRIKAZ SLUČAJA
Ivana Meta Jevtović, Bojan Đokić, Romana Suša, Vojislav Ćupurdija
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2019; 54(4): 149-152

doi:10.5937/mckg53-28113