Medicinski časopis Srpskog lekarskog društva  
okružne podružnice Kragujevac  

Osnovan 1961. godine     

 

 

  English Naslovna | O časopisu | Istorijat | Urednici i izdavači | Uputstvo autorima | Prethodni brojevi | Obaveštenja | Kontakt  


 

54(2)
ISSN 0350-1221
2020

SADRŽAJ

ORIGINALNI NAUČNI ČLANAK
UTICAJ ISHRANE I ŽIVOTNIH STILOVA NA ZDRAVLJE KOSTIJU KOD PACIJENATA SA SHIZOFRENIJOM I DEPRESIJOM
Biljana Bajić, Svetlana Ristić, Marija Palibrk, Aleksandra Arnaut, Svetlana Ćurčić, Katarina Taušanović
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2020; 54(2): 55-60

doi:10.5937/mckg53-28437
RAZLOZI ZA RAZVOJ KOMPLIKACIJA KOD KORISNIKA MEKIH KONTAKTNIH SOČIVA: KVALITATIVNA STUDIJA
Miloš N. Milosavljević, Jovana Z. Milosavljević, Aleksandar G. Kočović, Milica N. Milentijević, Slobodan M. Janković, Srđan M. Stefanović
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2020; 54(2): 61-69.

doi:10.5937/mckg53-27342
STRUČNI ČLANAK
LOKALNI VODIČ ZA PRIMENU LEKOVA KOD PACIJENATA OBOLELIH OD COVID-19
Slobodan M. Janković, Katarina P. Pavlović, Vladimir P. Vukićević, Jagoda R. Gavrilović, Marko M. Folić, Predrag Čanović, RužicaMarjanović, Slavica Mojsilović, Nebojša Stevanović, Nikola Rosić
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2019; 54(2): 70-74

doi:10.5937/mckg53-29760
PREGLEDNI ČLANAK
ULOGA OKSIDATIVNOG STRESA I SISTEMA ANTIOKSIDATIVNE ZAŠTITE U PARODONTOPATIJI
Vesna Obradović
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2020; 54(2): 75-82.

doi:10.5937/mckg53-24883
PRIKAZ SLUČAJA
KOMPRESIVNA BANDAŽA U TERAPIJI ULCUS CRURIS-A – PRIKAZ SLUČAJA
Sonja Simović
abstrakt
rad u celosti

Med Čas (Krag) 2019; 54(2): 83-84

doi:10.5937/mckg53-25129