Medicinski časopis Srpskog lekarskog društva  
okružne podružnice Kragujevac  

Osnovan 1961. godine     

 

 

  English Naslovna | O časopisu | Istorijat | Urednici i izdavači | Uputstvo autorima | Prethodni brojevi | Obaveštenja | Kontakt  


 

56(2)
ISSN 0350-1221
2022

SADRŽAJ

ORIGINALNI NAUČNI ČLANAK
EFEKAT ANKSIOZNOSTI OD KOVIDA 19 NA SEKSUALNU FUNKCIJU ZDRAVSTVENIH RADNIKA - ANKETA STUDIJE PRESEKA
Marjam Firouzabadi, Najmej Pouramezani, Fatimej Alavi-Arjas, Mohadasej Balvardi, Neda Badrabadi
abstrakt
rad u celosti

Med. čas. 2022; 56(2): 55-62

doi:10.5937/mckg56-36544
KOMPJUTERSKA PISMENOST I UTICAJ ZDRAVSTVENO-INFORMACIONIH SISTEMA NA RAD I KONTROLU KVALITETA U SESTRINSKOJ PRAKSI
Hristos Aleksopulos, Bojan Veljković, Marija Mikić, Mladenović, Ivan Milojević, Marko Jovanović, Momčilo Todorović, Tijana Jončić
abstrakt
rad u celosti

Med. čas. 2022; 56(2): 63-67.

doi:10.5937/mckg56-39340
DIJAGNOSTIČKA I PROGNOSTIČKA VREDNOST SELENA I SELENOPROTEINA P KOD BOLESNIKA SA KOMORBIDNIM TOKOM NEALKOHOLNE MASNE BOLESTI JETRE I ARTERIJALNE HIPERTENZIJE
Natalija Železnjakova, Irina I. Tverezovska
abstrakt
rad u celosti

Med. čas. 2022; 56(2): 68-76

doi:10.5937/mckg56-36421
PREGLEDNI ČLANAK
UTICAJ BUKE NA ZDRAVLJE LJUDI
Sunčica Stankov, Bogdan Stepančev
abstrakt
rad u celosti

Med. čas. 2022; 56(2): 77-83.

doi:10.5937/mckg56-38021
PRIKAZ SLUČAJA
DIJAGOSTIČKE METODE KOD FIBROMA JAJNIKA BOLESNICE STARE 55 GODINA
Aleksandar P. Dević, Ana M. Dević, Marija Šorak, Goran Zajić
abstrakt
rad u celosti

Med. čas. 2022; 56(2): 84-88.

doi:10.5937/mckg56-36030